Tilbage til Startsiden
Vore aktiviteter
Vor kalender
Info om gildet
Kontakt os
Gammel-Uglen
Pøt Mølle Løbet
Debatten
Gildesider
Links til andre

 

Klik her og se sidste nyt!
Begivenheder

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg


Her kan du læse nogle af de referater fra udvalgene, som ikke fandt plads på gildetinget 7. marts 2012 - under dagsordnens punkt 11
Orientering fra de forskellige udvalg


På årets gildeting blev dagsordnens punkt 11, "Orientering fra de forskellige udvalg", med en håndbevægelse henvist til senere offentliggørelse - omkring maj måned samtidig med udsendelse af Gammel-Uglen.
Jeg synes ikke, at medlemmerne skal undvære min beretning, hvorfor den kommer her - i forkortet form - men med alle faktuelle oplysninger, som ville være kommet frem på gildetinget. Klik på figuren til venstre, sæt dig tilbage og læs... ;o)

  Fra Pøt Mølle Løbs koordinatoren er der modtaget et referat, som vi også gik glip af ved årets gildeting (dagsordnens punkt 11, "Orientering fra de forskellige udvalg").
Tryk på figuren til venstre og giv dig tid til at læse indlægget... ;o)


  Siden er  opdateret den 15. marts 2012 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmasteren eller gildemesteren.

Chart.dk

index

sitemap

advanced

search engine by freefind

Her fortsættes til Landsgildet