Info om gildet
Kalenderen
Kontakt os
Arkivmappen
Gammel-Uglens arkiv
Gildelaug
Aktiviteter
Begivenheder
Gildesider
Andre gilder 

 

 

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg

Her finder du kontaktpersoner i Hammel Gildet

FUNKTION Navn / Adresse Telefon
Gildemester 

Jytte Kronvold
Bogfinkevej 6, 8450 Hammel

 40 57 45 85

Gildeskatmester 

Alex Hilton
Vestervang 20, 4.th, 8000 Aarhus C

 24 27 72 36

Gildekansler 

Birgit Vestergaard Nielsen
Ditzelsvej 22, 8450 Hammel

 20 99 12 05

GRUPPELEDERE Navn / Adresse Telefon
Gruppe 1 Leif Vestergaard Nielsen,
Ditzelsvej 22, 8450 Hammel
22 96 60 85
Gruppe 2 Ruth Føns,
Skanderborgvej 280, 8472 Sporup
20 45 93 97
Gruppe 3 Kirsten Hilton,
Vestervang 20, 4. th, 8000 Aarhus C
24 67 86 38
Gruppe 4 Hans Jensen,
Tommesensvej 21A, 8450 Hammel
71 78 64 20
ØVRIGE POSTER Navn / Adresse Telefon
Medlemskontakt/Oplysningsudv.

Gildeledelsen

 40 57 45 85
Fredslys Ingerlise og Hans Jensen

 

GIM

Gildeledelsen

 40 57 45 85
GU

Gildeledelsen

 40 57 45 85
PR

Gildeledelsen

 40 57 45 85
Webmaster

Alex Ravn

 29 93 53 70

Pøt Mølle Løbet Carsten Lund  20 58 75 09
Pølsevogn Ruth Føns 20 45 93 97
Skaghøjgruppen Bodil Taankvist

 86 96 17 51


 

  Siden er  opdateret den 23. oktober 2019 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmasteren eller gildemesteren.

Chart.dk

Søger du noget bestemt? Skriv det her: