Info om gildet
Kalenderen
Kontakt os
Fredslyset
Arkivmappen
Gammel-Uglens arkiv
Pøt Mølle løbs
arkiv
Gildelaug
Aktiviteter
Begivenheder
Gildesider
Andre gilder 

 

 

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg

Her finder du kontaktpersoner i Hammel Gildet

FUNKTION Navn / Adresse Telefon
Gildemester 

Jytte Kronvold
Bogfinkevej 6, 8450 Hammel

 40 57 45 85

Gildeskatmester 

Alex Hilton
Gl. Frijsenborgvej 12 G 7, 8450 Hammel

 24 27 72 36

Gildekansler 

Carsten Lund
Jægervej 42, 8450 Hammel

 20 58 75 09

GRUPPELEDERE Navn / Adresse Telefon
Gruppe 1 Leif Vestergaard Nielsen,
Ditzelsvej 22, 8450 Hammel
22 96 60 85
Gruppe 2 Ruth Føns,
Hvedebakken 6, 8450 Hammel
20 45 93 97
Gruppe 3 Kirsten Hilton,
Gl. Frijsenborgvej 12 G 7, 8450 Hammel
24 67 86 38
Gruppe 4 Hans Jensen,
Tommesensvej 21A, 8450 Hammel
71 78 64 20
ØVRIGE POSTER Navn / Adresse Telefon
Medlemskontakt/Oplysningsudv.

Gildeledelsen

 40 57 45 85
Fredslys Ingerlise og Hans Jensen

 

GIM

Gildeledelsen

 40 57 45 85
GU

Gildeledelsen

 40 57 45 85
PR

Gildeledelsen

 40 57 45 85
Webmaster

Alex Ravn

 29 93 53 70

Pølsevogn Ruth Føns 20 45 93 97
Solhøjgruppen Bodil Taankvist

 86 96 17 51


 

  Siden er  opdateret den -8. maj 2021 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmasteren eller gildemesteren.

Chart.dk

Søger du noget bestemt? Skriv det her: