Info om gildet
Kalenderen
Kontakt os
Fredslyset
Arkivmappen
Gammel-Uglens arkiv
Pøt Mølle løbs-
arkiv
Gildelaug
Aktiviteter
Begivenheder
Gildesider
Andre gilder 

 

 

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg

 På denne side kan du finde tidligere udgaver af vort gilde-blad, Gammel-Uglen.

Juni 2019

Afslutning juni 2019
  


Herunder kan du se tidligere udgaver af Gammel-Uglen,
der nu er ophørtGammelUglen nr. 4 - juni 2019 ~ 30. årgang!

Her kan du læse den absolut sidste udgave af medlemsbladet med bl.a. Gildemestertalen ved Sct. Georgsaften 23.4.2019 og Sct. Georgsbudskabet.
Men der er også beretninger fra grupperne, der skal finde sammen i nye konstellationer efter sommerferien.
Og så er der lige referat fra Pøt Mølleløbet og en annonce for Sankthansaften 23. juni i Engedal. -
Men læs selv mere...GammelUglen nr. 3 - marts 2019 er på gaden!

Læs Gildemestertalen ved årsskiftet, om Engedal samt Østjysk Distrikts jubilæumsdag. Men også om arbejdsdag i Engedal og invitationer til Sct. Georgs Aften og Skaghøj-arrangementet

Husk at sende indlæg til næste udgave af GammelUglen til redaktøren senest 27. maj 2019.


Værsgo' - her er GammelUglen nr. 2 - oktober 2018
-hvor du kan læse om livets strikketøj og se invitationer til kommende arrangementer i gildet.

Husk, at indlæg til næste udgave af GammelUglen sendes til redaktøren senest 24. februar 2019.


Lidt om GammelUglen nr. 1 - august 2018
Du bl.a. læse Gildemesterens refleksioner over sommerens oplevelser samt finde forklaringen på uheldig forvaltning af kulturarv (i Spanien). Og så er der invitationer til kommende arrangementer i gildet... God fornøjelse med læsningen.
Indlæg til næste GammelUglen sendes til redaktøren senest 24.9.2018.

Her er GammelUglen nr. 4 - juni 2018
Med rosende ord om 40 års jubilarerne, Hiltons, gildemestertalen samt beretninger fra grupperne om aktiviteter i det forgangne gildeår.
Der er også fotos og historier fra Pøt Mølle Løbet 2018, og endelig noget om sankthans-arrangementet i Engedal.
Indlæg til næste GammelUglen sendes til redaktøren senest 7. 8. 2018.

GammelUglen marts 2018.
Læs om Pøt Mølleløbet 2018. Fordyb dig i gildemestertalen fra november 2017 eller nytårstalen fra i år. Se lidt om Fredslyset eller invitationer til kommende arrangementer i Gildet. God fornøjelse med læsningen.
Indlæg til næste GammelUglen modtages af redaktøren frem til 27.05.18.

Oktoberudgaven af GammelUglen - nr. 2, 29. årgang, 2017

Læs i medlemsbladet spændende artikler som gildemestertale og 5 minutters Sct. Georg, referat fra landsgildeting og underholdende gruppeafslutning. Desuden kan ses invitationer til kommende arrangementer.
Næste GammelUglen udkommer først -6. marts 2018 så artikler, annoncer mv. kan indtil -1. marts 2018 sendes til redaktøren.
Modtaget materiale kan ofte ses under "Nyheder" inden bladet udgives.


GammelUglen - nr. 1, august 2017

Med gildemestertalen fra Friluftsgildehallen og beretning fra spejdernes lejr i Sønderborg 2017 foruden mange andre oplysende artikler og invitationer til et par af de kommende arrangementer i Gildet.
Næste GammelUglen udkommer -3. oktober 2017, så hvis du vil have indflydelse på indholdet, skal du huske at sende artikler, annoncer og andet guf til redaktøren inden 24. september 2017.


GammelUglen - juni 2017

- med beretninger fra det netop afsluttede gildeår samt en hilsen fra fortiden, som man godt kan dvæle lidt ved ..
Se også invitationen til sankthansbål i Engedal (23. juni 2017)

Næste GammelUglen udkommer 15. august 2017, så husk at sende artikler, annoncer og andet guf til redaktøren inden -6. august 2017.


Læs i GammelUglen:
Velkommen april ... Og invitationer til udflugt til det vilde vesten samt sankthansbål i Engedal.

Se HER hvor du kan købe Gildets flotte bogudgivelse, Krøniken.


Læs i den nye udgave af GammelUglen:
Gildemesteren har ordet, gode artikler og medlemmerne giver deres besyv med. Rigtig god karma med hints til oplevelser - både i gildet og relateret til spejderbevægelsen. Og vil du gene have fingre i Gildets flotte bogudgivelse, Krøniken, kan du se hvordan HER!


Sidste nyt i år!...
Læs i denne omfattende decemberudgave bl.a. om Nyt liv i Gildet, omtaler og taler ved gildets 50 års jubilæum og om Fredslysarrangementet. Se også invitationer til nye arrangementer i gildet. Næste GammelUglen udkommer først 14. februar 2017, så hvis du vil have indflydelse på indholdet, skal du sende artikler, annoncer og andet guf til redaktøren inden 8. februar 2017.


Til læserne af GammelUglen...
Oktoberudgaven indeholder bl.a. betragtninger om fremtidigt gildearbejde og henvisninger til Hadsten Gildet.
Derudover invitationer til begivenheder og refleksioner over afholdte arrangementer. Næste GammelUglen udkommer 6. december 2016. Frist for materiale til redaktøren 26.11.2016.


Læsestof til at varme op på..  Det blevet tid til at lade op til et nyt gildeår. Du kan se indlæg fra gildemester, klip fra Krøniken og pølsevognens vagtplan samt kloge ord og invitationer til kommende møder i gildet. Endvidere fortæller Naturlaug Steen Blicher om deres kommende udflugt. - Vil du have indflydelse på indholdet i GammelUglen, der udkommer 5. oktober 2016, skal du sende artikler, annoncer og andet guf til redaktøren inden 28. september 2016.

Læsestof til sommerferien! GammelUglen er fyldt med gode historier og mange kloge ord til at fordybe sig i. Der er noget om lys og farver; Fortællinger fra jubilarens spejder- og gildetid; Livet i grupperne og alt det andet ...
Næste nummer af GammelUglen udkommer 15. august 2016, Artikler m.m. sendes til redaktøren inden 5. august 2016.

I april-udgaven kan du blandt andet læse Gildemesterens tilbageblik, Sct. Georgs budskabet 2106, om Pøt Mølleløbet 2016 og om Kludekonerne - foruden invitation til de mange spændende arrangementer i gildet. Og om 50-års jubilaren! Næste nummer udkommer 1. juni 2016. Artikler, annoncer og andet guf sendes til redaktøren inden 22. maj 2016.

I dette nummer causerer gildemesteren over tiden. Leif skirver om gildets pølsevogn. Og der en jobannonce efter den Distriktsgildemester. Der er også omtale af Fredslyset.
Se også invitationer til arrangementer i den kommende tid foruden alt det andet, der er i bladet.
Materiale sendes til redaktøren inden 15. april 2016.

December-udgaven af Gammel-Uglen indeholder bl.a. Gildemesterens beretning, omtale af årets donation i forbindelse med fredslysarrangementet, historien om Naturlaug Steen Blicher - foruden invitationer til arrangementer. Vil du have indflydelse på indholdet i næste nummer af GammelUglen, der udkommer 3. februar 2016, skal du sende materialet til redaktøren inden 25. januar 2016.

Gammel-Uglen for oktober indeholder bl.a. Gildemesterens betragtninger om flygtningeproblematikken og indsamlingen for Dansk Flygtningehjælp 8.11.2015. Der er sidste nyt om vores engagement i SOS Børnebyerne - og selvfølgelig invitationer til kommende arrangementer. Næste Gammel-Ugle udkommer 2. december og sidste frist for indlevering artikler, annoncer og andet guf til redaktøren er 21. november 2015.

I August-udgaven er der læsestof til mange sensommertimer. Fx Birgit Vestergaard Nielsens 5 minutters Sct Georg fra gildehallen i juni. Eller læs om Gildets  engagement i SOS Børnebyerne, gildemesterberetningen og mange andre artikler. Der er selvfølgelig invitationer til kommende arrangementer.
Næste udgave udkommer 7. oktober 2015 og sidste frist for indlevering af bidrag til redaktøren er 27. september 2015.

Her er sæsonens 6. og sidste udgave af GammelUglen i årgang 26. Der er læsestof til hele sommerferien: Gildemesterens beretning og rigtig mange fortællinger fra livet i grupperne - og fra Favrskovløbet og Loppemarkedet. Næste udgave af GammelUglen udkommer 15. august 2015 og sidste frist for indlevering af bidrag til redaktøren er 1. august 2015. - hent det ned som pdf. eller læs det online..

GammelUglen nr. 5 i årgang 26 er på gaden. Du kan bl.a. læse gildemesterens beretning optakt til Sct. Georgs Gildet på Folkemødet på Bornholm i juni 2015. Og lidt fra Pøt Mølleløbet 2015 samt annoncer om kommende arrangementer.
Næste udgave af GammelUglen udkommer 3. juni 2015 med sidste frist for bidrag til redaktøren 21. maj 2015.

I GammelUglen nr. 4 kan du bl.a. se Gildemesterens nytårstale. Der er omtale om de 2 store spejderløb, gildet afvikler eller er medarrangør af i april 2015 samt afholdte og arrangementer. Spejderne fra DDS havde et ønske om en annonce med i Gammel-Uglen. Det nåede de ikke, men du kan se den her
Som sædvanlig er der her links bladet. <->
Nye artikler mv. til redaktøren senest 6. april 2015.

Læs Gildemesterens betragtninger om hjælpsomhed og samarbejde, specielt om Engedalen - og om det, at leve i nuet. Du kan bl.a. også læse Erlings 5 min. Sct. Georg og om Fredslys-arrangementet - og meget mere. Find det på bladet tv eller th. Du kan selvfølgelig også læse om de kommende arrangementer og læse om "Livet i Gildet" Næste udgave af GammelUglen er 4. februar 2015. Send dit bidrag til redaktøren inden 23. januar 2015

I GammelUglen nr. 2 (årgang 26) har Gildemesteren lagt op til et meget aktivt efterår i tråd med målsætningen for de nye tider.
Men der er meget mere den det: Du kan bl.a. læse om loppemarkedet og om distriktsgildemødet i Horsens. Og så har begge spejderkorps interessante indlæg i bladet, som du kan fordybe dig med indtil næste udgave af GammelUglen 3. december 2014.


GammelUglen nr. 1 i årgang 26 er netop sendt på gaden! I dette nummer har Gildemesteren ordet med et oplæg til den kommende debat om målsætning for de nye tider. Du kan også fordybe dig i ridder Erlings ord og tanker, når forandringens vinde blæser og tanker, når forandringens vinde blæser. Gennemgående tema er jo nytænkning, så der er helt sikkert meget stof til eftertanke....


Gammel-Uglen nr. 6, 2014 indeholder masser af læsestof til sommerens varme dage! Du kan læse om livet i gildet og livet i grupperne samt sidste nyt fra Gildemesteren. Foruden Pøt Mølle Løbslaugets beretning og meget mere..
Næste udgave af Gammel-Uglen udkommer den 15. august 2014, og dit bidrag skal sendes til
redaktionen inden 1. august 2014.


Gammel-Uglen nr. 5, 2014 bringer en udtalelse fra ny Gildemester. Men der er også beretninger fra arrangementer, et indlæg fra KFUM-Spejderne, en "sakset" artikel og meget mere, du kan underholde dig med.. Hent hele bladet som PDF for at se mere.
Den 4. juni 2014 udkommer næste Gammel-Uglen, og dit bidrag skal sendes til
redaktionen inden 23. maj 2014.

Vi er nu nået til udgave nr. 4 af Gammel-Uglens årgang 25. Du kan denne gang bl.a. læse gildemestertalen ved Nytårsgildehallen.
Hent hele bladet for at se omtaler af kommende arrangementer og andre indlæg. Den 23. april 2014 udkommer næste Gammel-Uglen, og dit bidrag skal sendes til
redaktionen inden 13. april 2014.

Denne udgave er nr. 3 af Gammel-Uglen årgang 25. Du kan bl.a. læse gildemestertalen ved Fødselsdagsgildehallen 6. nov. 2013, om Spejdermuseet i Aarhus og om afholdte og kommende aktiviteter. Den 5. februar 2014 udkommer næste nummer af Gammel-Uglen.
Dit bidrag skal sendes til
redaktionen inden 25. januar 2014.

Denne gang kan du læse Erling Kjærs indsættelsestale som Østjysk distriktsgildemester, Gildemester Hans Jensens beretning fra Landsgildetinget i Slesvig og (som sædvanlig) udklip fra "Æ Binderi".
Den 4. december udkommer næste nummer af Gammel-Uglen. Dit bidrag skal sendes til
redaktionen inden 20. november 2013.

Med denne årgang starter den 25. i rækken af Gammel-Ugler. Du kan læse rigtig mange forskellige artikler, bl.a. fra gamle dage i Østtyskland/DDR, oplevet og fortalt af Gerda Schmidt, Herning. Du kan også se en appetitvækker fra Krønike-lauget v/Kirsten Gammelgaard. Næste Gammel-Ugle udkommer 2. oktober 2013.


Årgang 24 Gammel-Uglen er på gaden med nr. 6 - juni 2013.
Dette blad er spækfyldt med beretninger fra grupperne om deres gøren og laden i det forgangne gildeår. Men der er også noget om spejderbevælgelsens idégrundlag.Men tag selv og læs. Det kan kun gå godt.


5. udgave i 24. årgang af Gammel-Uglen indeholder bl.a. en efterlysning og en beretning om et par spejderløb med resultater og historier. Foruden invitationer til arrangementer og lignende. Du kan fx læse om Sct. Georgs Gilderne i Danmark - men gå selv på  opdagelse...


4. udgave i 24. årgang af Gammel-Uglen er udkommet.  Udgaven er spækket med historier, artikler, oplysninger om alverdens ting samt invitationer til rigtig mange arrangementer. Du kan fx læse om Sct. Georgsdag og/eller om et bud på gildernes fremtid ved Torben Lohse Friis, GM Ny2 Silkeborg. Bemærk, at netudgaven indeholder særnummeret for februar, julehilsnen fra Rolandas!


3. udgave i 24. årgang af Gammel-Uglen indeholder en artikel om, hvorfor vi holder jul, Gildemestertalen om spøgelser og meget mere. Der er også lidt om de kommende spejderløb. Noget om vores modergildes 60 års fødselsdag og om Fredslys og Fellowship. Foruden alle invitationerne til de kommende arrangementer. Læs selv!


2. udgave i 24. årgang af Gammel-Uglen er sprængfyldt med interessant læsning. Bl.a. Gildemestertalen fra gildehallen 5. september 2012 med beretning om tidligere tiders varsler om vejrliget. Du kan også læse Jyttes fortælling om spejderlivet fra "gamle dage". Og så er der invitationer til et hav af interessante arrangementer.


Vi er nu nået til 24. årgang af Gammel-Uglen. Dette første nummer indeholder bl.a. Gildemestertalen fra friluftsgildehallen 6. juni 2012. Og så er der invitationer til et hav af interessante arrangementer.
Frist for artikler til næste blad er allerede midt i september. Kan du ikke vente, så brug debatsiderne eller send "noget" til hjemmesiden. Der er ingen tidsfrister!


Gammel-Uglens 23. årgang præsenterer blad nr. 4 - maj 2012 med mange interessante artikler. Husk, at frist for artikler til bladet er 15 dage før næste udgivelse. Kan du ikke vente, så brug debatsiderne eller send "noget" til hjemmesiden. Der er ingen tidsfrister!


Gammel-Uglens 23. årgang præsenterer nr. 3 februar 2012 med mange interessante artikler. Husk, at frist for artikler til bladet er 15 dage før næste udgivelse. Kan du ikke vente, så brug debatsiderne eller send "noget" til hjemmesiden. Der er ingen tidsfrister!


Gammel-Uglen for november er fyldt med lyrik og debatoplæg. Der er også opfordringer til deltagelse i mange godgørende aktiviteter. 
Og lidt løst og fast om kommende aktiviteter og mærkedage..


Gammel-Uglen er nu omdelt/sendt til abonnenterne. Men alle kan læse her om de spændende tiltag, der er eller vil blive sat til debat i Gildet i den nærmeste fremtid. Og lidt løst og fast, samt om kommende aktiviteter og mærkedage!

 


I denne udgave af Gammel-Uglen kan du bl.a. læse om årets gang i "Lidenlund" (gruppernes egne fortællinger!),
Loppemarked 2011, kommende aktiviteter og mærkedage! - Hav en god læsning!

Medlemsbladet for februar 2011 er nu udkommet, og du kan læse alt om såvel afholdte arrangementer som kommende begivenheder. ..

Nu er Gildebladet for november måned udkommet og du kan give dig i kast med at læse Per Olsens indlæg ved sidste gildehal og du kan studere brevet fra Gildets plejebarn i Litauen.

Med august-udgaven af Gildebladet er der stof nok til højtlæsning for viderekomne i rigtig lang tid. Det er bare med at tage fat fra en ende af!

Læs bladet og bliv klogere på mange ting - både fremtid og fortid ..

Gildebladet lægger op til et nyt blad med færre, men mere inspirerende udgaver. Denne gang er der inspiration til spørgsmålet om afvikling eller udvikling af gildet
Endvidere kan du læse om årets gang i Gildet og meget, meget mere!

I denne udgave for april måned ses, at det er blevet tid til betaling af kontingent, til udflugter, til friluftsgildehal og meget mere!

- men se selv i bladet...

I februar-udgaven af Gammel-Uglen kan du læse om hvad der skal se på gildetinget i marts 2010
Eller du kan orientere dig om Pøt Mølle Løbet 2010 og hvad der ellers sker i gildet i den kommende tid.

I december-udgaven kan du læse om hvad der skal se på gildetinget i marts 2010
Eller du kan fordybe dig i gildemesterens betragtninger om Landsgildetinget i september. Men du kan også orientere dig om Fredslys-arrangementet 2009.


Læs i oktober nummeret lidt tilbageblik og om kommende arrangementer.


Velkommen tilbage fra sommerferien...
Og en velfortjent mulighed til at få tiden til at gå med at læse august-nummeret, der netop er udkommet.


Her er lidt læsestof til sommerferien... Juni-nummeret er udkommet.
Hav en god sommer!


April-udgaven af Gammel-Uglen er udkommet.
Læs om Pøt Mølle Løbet 2009 og den nye kontingentordning
Se også om kommende arrangementer i gildet.


Nu er Februar-udgaven af Gammel-Uglen sendt ud.
Læs om kalorieregler og om Gruppe 7s besøg på "Hvorslevgaard"  
Se også om kommende arrangementer i gildet. >>>>December-udgaven af Gammel-Uglen
Læs om Fredslyset 2008 og om Gruppe 3s oplevelser på et billedgalleri...  
Se også om kommende arrangementer i gildet. >>>>


  Siden er  opdateret den -8. maj 2021 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmasteren eller gildemesteren.

Chart.dk

Søger du noget bestemt? Skriv det her: