Info om gildet
Kalenderen
Kontakt os
Engedal
Gammel-Uglen
Gildelaug
Spejderløb
Loppemarked
Arkivmappen
Aktiviteter
Begivenheder
Gildesider
Debatten
Mellem brødre
Andre gilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg

Loppemarkedet 2015 er "overstået."

Loppemarkedet fik en omsætning på 56.567 kr. De kommende dage vil vise, hvad overskuddet bliver. Der er jo lige nogle udgifter, der skal regnes ind i regnskabet.
Men der er ingen tvivl om, at udgifterne bliver mindre i år, da Carstens aftale med Aarhus Klunserne har gjort, at vi har væsentlig
færre udgifter til efterhåndtering af ikke-solgte effekter denne gang.

Fra Gildemesteren lyder en tak til jer alle, der har bidraget med arbejdet til endnu en succes for Spejderne og Sct. Georgs Gildet.
"Alle vores venner, både fra Porskjær gildet, venner af spejderne o.s.v. Det har bare været dejligt, at være med til."

Inden for kort tid skal der afholdes et evalueringsmøde med gildeledelsen, hvor der skal tages stilling til eventuelt loppemarked i 2017.

Peder Spørring har sendt disse før-markeds-billeder:


Den 28. maj 2015 fra kl. 18. indsamledes lopper i Hammel by.

Effekterne blev herefter opstillet i Hammel hal 4, hvor loppemarkedet fandt sted lørdag, 30. maj fra kl. 10 til 14.

Det var også muligt at få effekter opbevaret i Haurum indtil loppemarkedet blev afholdt.

Peder Spørring stod for den del. Carsten Lund havde det overordnede ansvar for loppemarkedets afholdelse.

Spejderne havde uddelt flyets i byen og opsat iøjnefaldende skilte ved indfaldsvejene.
Der blev både annonceret i avis og facebook samt plakater i byen.

Du kan se Carstens beretning her!

Herunder ses lidt af foromtalerne:


Det sker snart ..  Torsdag 28. maj 2015 fra kl. 18 samler vi ind i Hammel by til Sct. Georgs Gildet og spejdernes STORE LOPPEMARD, som afholdes i Hammel Hallen 30. maj kl. 9 – 14.

Sæt de ting ud til fortovet, du gerne vil af med – og som du mener, kan have en værdi på vores loppemarked, så henter vi tingene, fx møbler, sølvtøj, computere, fladskærme, lamper, malerier, spejle, gulvtæpper, radioer, legetøj, glas, spisestel, haveredskaber, cykler, røremaskiner, gardiner, barnevogne, strygejern, LP-plader og meget mere.. Vi kan bruge næsten alt .. Sæt gerne en seddel (mrk. loppemarked) på tingene, så vi tager det rigtige med. Dog ikke hårde hvidevarer, solarier, VHS-bånd, gamle fjernsyn og pc-skærme..
Hvis du ikke er hjemme eller skal have hjælp til noget, så ring til Peder Spørring på tlf. 2126 8107.
 
På gensyn på loppemarkedet lørdag, 30. maj 2015 fra kl. 9:00 til 14:00 – i Hammel Hallerne


Lørdag 30.maj 2015 afholder vi igen det store loppemarked i Hammel Hal B

 


Om lidt, nærmere betegnet 28. maj 2015 fra kl. 18, indsamles lopper i Hammel by.

Effekterne opstilles i Hammel hal 4, hvor loppemarkedet finder sted lørdag, 30. maj fra kl. 10 til 14.

Det er lykkedes at få en mulighed for opbevaring af lopper i Haurum indtil loppemarkedet bliver afholdt.

Kontakt Peder Spørring (21 26 81 07) vedrørende afleveringen.

Vel mødt

PS. Se gerne annoncen her til venstre og del via facebook.


Tids-/køreplan til loppemarkedet:

Færdig til

Emne

Udført

2/3-2015

Information til spejderes og gildebrødre om loppemarkedet

OK

løbende

Gildets hjemmeside opdateres med særskilt omtale af loppemarkedet
Siden skal indeholde logo/navn og evt. www-adresse på sponsorer

:)

23/3-2015

2. planlægningsmøde kl. 19.00 i Spejdercenter Engedal.

OK

Uge 18

1800 A5 sider med info om indsamlingen pr. korps. (900 ark A-4, der halveres).
Alternativ anvendelse af mails og Facebook overvejes

OK

Uge 18

X stk. A4 plakater til butikker, der sponserer tombolaen. (Husk QR-kode)

:)

Uge 18

Intro-skrivelse & indsamlingsliste til Ruth, der skal med ud til de handlende, når der indsamles effekter til tombolaen.
Listen skal indeholde sponsorers firmanavn, hjemmeside og mail-adresse

:)

Uge 18

X stk. A4 eller A3 plakater (med QR-kode) til ophæng

:)

11/5-2015

Personlig henvendelse til aviserne med pressemeddelelse og annonce

 

15/5-2015

Annonce om indlevering af effekter til loppemarkedet

 

26/5-2015

4-5 stk. A-bukke af rafter, bygges af spejderne.
Påsættes stort banner og placeres ved indfaldsveje til Hammel

 

 

 

 


   

 

  Siden er  opdateret den 2. juni 2015 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmasteren eller gildemesteren.

Chart.dk

Søger du noget bestemt? Skriv det her: