Info om gildet
Vore aktiviteter
Kontakt os
Kalenderen
Begivenheder
Debatten
Gammel-Uglen
Spejderløb
Engedal
Gildelaug
Gildesider
Mellem brødre
Arkivmappen
Andre gilder


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg

Skema til drøftelser i Hammel Gildet om Sct. Georgs synlighed
(Emnerne blev drøftet på Gildehal 3.9.2014)


Gildehallen 3. september i Engedal blev et sandt tilløbsstykke med mange gæster fra andre gilder. Uddannelsessekretær Peter Skræ lagde sammen med gildeledelsen op til debat om vejen mod nye horisonter. Efter traktementet blev der drøftet intenst i grupperne - og der fortsættes givetvis i kommende gruppemøder, da der skal leveres et oplæg til gildeledelsen senest 1. december.2014.


Du kan deltage i debatten i vejen frem “Mod nye horisonter” og “Spejderideen for voksne” ved at
kommentere og levere indlæg på Facebook. Du logger ind herover med din brugerprofil til facebook.


Emne Resultat af gruppedrøftelse
1.
Hvordan bliver Sct. Georg mere synlig

1.a. Spejderaktiviteter

 

1.b. Humanitære aktiviteter

 

1.c. Andet

 
2.
Nye/gamle aktiviteter, som kan give tilskud til humanitært arbejde og gøre Gildet synligt!
 
3.
Værdier
 
4.
Visioner/drømme
 
5.
Andet
 

  Siden er  opdateret den 5. september 2014 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmasteren eller gildemesteren.

Chart.dk

Søger du noget bestemt? Skriv det her: