Tilbage til Startsiden
Vore aktiviteter
Vor kalender
Info om gildet
Kontakt os
Gammel-Uglen
Pøt Mølle Løbet
Debatten
Gildesider
Links til andre

 

Klik her og se sidste nyt!
Begivenheder

 

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg

Indkaldelse:

Gildeting

Onsdag den 2. marts 2011 kl. 19:30

i Spejdercenter Engedal

 
Dagsorden iflg. vedtægterne

Pkt. 1:    Valg af dirigent og protokolfører

Pkt. 2:    Gildemester aflægger beretning

Pkt. 3:    Behandling af indkomne forslag

Pkt. 4:    Aflæggelse af regnskab, budgetter og fast- sættelse af kontingent

Pkt. 5:    Valg af gildeledelse

Pkt. 6:    Valg af suppleanter for gildeledelse

Pkt. 7:    Valg af herolder

Pkt. 8:    Valg af revisorer og suppleanter

Pkt. 9:    Valg af oplysningsudvalg

Pkt. 10:   Valg af udvalgsmedlemmer og medlemmer til forskellige funktioner

Pkt. 11:   Orientering fra de forskellige udvalg

Pkt. 12:   Eventuelt

På gildeledelsens vegne

Hans Jensen

Gildemester

 

Afbud til kansler på tlf. 86 96 13 74 senest onsdag den 23. februar. 

Gildeledelsen er bekendt med, at der til følgende poster ikke modtages genvalg på Gildeting i 2011:

Gildekansler Kirsten G.

Husk at indhente foreslåede kandidaters accept.

 

Husk også at medbringe gildets vedtægter.
 

  Siden er  opdateret den 3. februar 2011 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmasteren eller gildemesteren.

Chart.dk                                                      Her fortsættes til Landsgildet