Tilbage til Startsiden
Vore aktiviteter
Vor kalender
Info om gildet
Kontakt os
Gammel-Uglen
Pøt Mølle Løbet
Debatten
Gildesider
Se lige her
Andre gilder

 

Klik her og se sidste nyt!
Begivenheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg

 

 

På et ekstraordinært gildeting  22. maj 2013 blev enstemmigt vedtaget
    – med 22 af 33 mulige
medlemmer:

Koncept for Løb for spejderne i Hammel/Favrskov:

Der laves to løb. Et for de små - og et for de store spejdere.

For spejdere op til 10/11 år laves der et løb – Pøt Mølleløb - for spejdere i Hammelområdet.

Der oprettes et Pøt Mølle løbs-laug,

som får til opgave at planlægge løbet i samarbejde med spejderlederne i aldersgruppen

Tidspunkt for afvikling af løbet skal som altid ligge i begyndelsen af april.

Det aftales året inden med spejderlederne og gildeledelsen.

Koordinator til Pøt Mølle løbs-laug: Jytte Kronvold

 

For spejdere fra over 10/11 år laves der et løb for alle spejdere i Favrskov kommune.

Det er et SGG interesselaug,

som planlægger løbet sammen med andre interessegrupper i Favrskov kommune.

Kommunens spejdersamråd udpeger en koordinator, som så starter processen til tilrettelæggelse af et løb.
Tidspunkt for afvikling af løbet aftales med spejdersamrådet og de andre interessegrupper.

Koordinator for SGG interesselaug: Hanne Thorhauge


Koordinator er samtidig gildets repræsentant i kommunens Spejdersamråd, der
er et kommunalt råd, hvor alle spejdergrupper i Favrskov kommune er repræsenteret.

I rådet sidder også repræsentanter for de forskellige Gilder i Kommunen.

Derudover pålægges det SGGs interesselaugskoordinator

at arbejde for, at Favrskovløbet udvides til at omfatte alle grene i alle spejdergrupper.
 

  Siden er  opdateret den 13. juni 2013 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmasteren eller gildemesteren.

Chart.dk

Søger du noget bestemt? Skriv det her:    
 

Her fortsættes til Landsgildet