Tilbage til Startsiden
Vore aktiviteter
Vor kalender
Info om gildet
Kontakt os
Gammel-Uglen
Pøt Mølle Løbet
Debatten
Gildesider
Links til andre

 

Klik her og se sidste nyt!
Begivenheder

 

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg

 

21 april 2010 tiltrådte den ny gildemester, Hans Jensen.
Her er nogle fotos fra begivenheden. Bemærk, at gildets kansler, Kirsten Gammelgaard, var fraværende,
hvorfor hendes plads midlertidigt var indtaget af John Sørensen, der ses yderst til højre på det store billede.

  

       

Den ny gildemester (i midten) aflægger eden

Den nye gildeledelse er i gang

 

FUNKTION Navn / Adresse Telefon
Gildemester 

Hans Jensen
Kløvervej 12, 8450 Hammel

Tlf. 86 96 94 60

Gildeskatmester 

Jørgen Schjødt
Syrenvej 12, 8240 Risskov

Tlf. 86 17 34 74

Gildekansler 

Kirsten Gammelgaard
Urbakkevej 14, 8450  Hammel

Tlf. 86 96 13 74

Find  øvrige kontaktpersoner            Se gildeledelser gennem tiden

 

  Siden er  opdateret den 12. oktober 2010 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmasteren eller gildemesteren.

Chart.dk                                                      Her fortsættes til Landsgildet