Tilbage til Startsiden
Vore aktiviteter
Vor kalender
Info om gildet
Kontakt os
Gammel-Uglen
Pøt Mølle Løbet
Debatten
Gildesider
Se lige her
Find andre gilder

 

Klik her og se sidste nyt!
Begivenheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg

 

Ekstraordinært Gildeting

            Onsdag den 22 maj 2013 kl. 19:30 i Spejdercenter Engedal

 Dagsorden iflg. vedtægterne

  1. Valg af dirigent og protokolfører

Alex Hilton forslås som dirigent

Birgit Vestergaard forslås som referent

  1. Behandling af indkomne forslag

Det indkomne forslag vedrørende ændring af spejder løbet - Pøt Mølle Løb.

  1. Eventuelt

 På gildeledelsens vegne

 Hans Jensen

 Gildemester

 Der er ingen servering denne aften, mulighed for en vand eller en øl.

 Afbud til kansler på tlf. 8696 2566     -    senest tirsdag den 21   maj 2013

 Husk at:

        - medbringe gildets vedtægter

        - forslag til afstemning

 

 

Forslag til løb for spejderne:

Der laves to løb. Et for de små og et for de store spejdere.

For spejdere op til 10/11 år laves der et løb – Pøt Mølleløb - for spejdere i Hammelområdet.

Det er en af gildets grupper, der får som gruppe-opgave at planlægge løbet i samarbejde med spejderlederne i aldersgruppen.
Tidspunkt for afvikling af løbet skal som altid ligge i begyndelsen af april. Det aftales året inden med spejderlederne og gildeledelsen. 

For spejdere fra over 10/11 år laves der et løb for alle spejdere i Favrskov kommune.

Det er et SGG interesse laug, som planlægger løbet sammen med andre interesse grupper i Favrskov kommune. Kommunens spejdersamråd udpeger en koordinator, som så starter processen til tilrettelæggelse af et løb.
Tidspunkt for afvikling af løbet aftales med spejdersamrådet og de andre interesse grupper

Forslaget er stillet af: Ann - Carsten - Hanne – Peder

Spejdersamrådet er et kommunalt råd, hvor alle spejdergrupper i Favrskov kommune er repræsenteret.
I rådet sidder også repræsentanter for de forskellige Gilder i Kommunen.

 

  Siden er  opdateret den 14. maj 2013 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmasteren eller gildemesteren.

Chart.dk

Søger du noget bestemt? Skriv det her:    
 

Her fortsættes til Landsgildet