Info om gildet
Kalenderen
Kontakt os
Fredslyset
Gildenyt
Arkivmappen
Gammel-Uglens arkiv
Pøt Mølle løbs-
arkiv
Gildelaug
Aktiviteter
Begivenheder
Gildesider
Andre gilder 

 

 

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg

 

På gildetinget 1. marts 2022 blev nedennævnte valgt til ledelsen af Hammel Gildet:

FUNKTION Navn / Adresse Telefon
Gildemester 

Ruth Føns

Tlf. 20 45 93 97

Gildeskatmester 

Alex Hilton

Tlf. 2427 7236

Gildekansler 

Carsten Lund

Tlf. 2058 7509

Find  øvrige kontaktpersoner            Se gildeledelser gennem tiden

 

  Siden er  opdateret den 16. marts 2022 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmasteren eller gildemesteren.

Chart.dk

Søger du noget bestemt? Skriv det her: