Info om gildet
Kalenderen
Kontakt os
Engedal
Gammel-Uglen
Gildelaug
Spejderløb
Fredslyset
Arkivmappen
Aktiviteter
Begivenheder
Gildesider

Mellem brødre

Debatten

Andre gilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg

 

På gildetinget 5. marts 2019 blev nedennævnte genvalgt til ledelsen af Hammel Gildet:

FUNKTION Navn / Adresse Telefon  
Gildemester 

Jytte Kronvold

Tlf. 4057 4585

Gildeskatmester 

Alex Hilton

Tlf. 2427 7236

Gildekansler 

Birtig Vestergard Nielsen

Tlf. 2099 1205

Stavherold

     

Flagherold

     

Find  øvrige kontaktpersoner            Se gildeledelser gennem tiden

 

  Siden er  opdateret den 7. marts 2019 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmasteren eller gildemesteren.

Chart.dk

Søger du noget bestemt? Skriv det her: