Tilbage til Startsiden
Vore aktiviteter
Vor kalender
Info om gildet
Kontakt os
Gammel-Uglen
Pøt Mølle Løbet
Debatten
Gildesider
Links til andre

 

Klik her og se sidste nyt!
Begivenheder

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg

 

Modtagelse af Fredslyset 2005 i InSide

fredslys-01.jpg fredslys-02.jpg fredslys-03.jpg fredslys-04.jpg fredslys-05.jpg
fredslys-06.jpg fredslys-07.jpg fredslys-08.jpg fredslys-09.jpg fredslys-10.jpg

Velkommen til modtagelse af Fredslyset 2005 her i InSide og tak til borgmester Ole Brøkner fordi du igen i år vil modtage Fredslyset på byens vegne.

Det hele startede, da den østrigske radio i begyndelsen af 1980èrne fik ideen til at lade en spejder tænde en lygte ved den evige flamme i fødselsgrotten i Bethlehem. Aktionen blev i starten gennemført under navnet "Lys i mørket" til fordel for nødlidende og handicappede mennesker. I mange lande har det udviklet sig til et samarbejde mellem spejdere og Sct. Georgs Gilderne om at få Fredslyset fra Bethlehem bragt ud til alle, der er interesseret i at modtage det.

Fredslyset er budskabet fra fødselsgrotten i Betlehem om FRED PÅ JORD.

På grund af den politiske situation ude i verden udgik Fredslyset igen i år fra den katolske kirke i Roskilde, hvor en flamme fra fødselsgrotten i Betlehem bliver opbevaret og for 10. gang sender Sct. Georgs Gilderne i Danmark et Fredslys rundt i hele landet.

Fredslyset symboliserer:

et lys for fællesskab
et lys for forståelse
et lys for fred og venskab
et lys for tolerance
et lys for nødlidende og ensomme
et lys for aktivt hjælpende
en gave som skal lyse op i adventstiden
en gave til dig, så du kan tænde et lys til glæde for andre

Gennem hele historien har vi haft brug for et Fredslys og måske allermest i dag. I en oplyst tidsalder med atomvåben som trussel, med terrorisme som trussel, med en fanatisme som vel savner sidestykke – ja da går vi alligevel frimodigt ud med vort fredsbudskab. Et Fredslys med håb og tro på fremtiden, trods verdens ondskab.

Fredslyset er en gave med bøn om fred på jorden.

Men fred på jorden er ikke blot fred mellem nationerne. Det er også den fred, der gerne skulle være blandt mennesker i det daglige – dem vi færdes blandt - i skolen, på arbejdspladsen, i familien og blandt venner. Vi skal arbejde for freden ved at vise forståelse og tolerance overfor vore medmennesker. Ofte tager vi afstand fra andres væremåde og meninger og skaber ufred i stedet for at gøre en indsats for freden i hverdagen.

Fred er ikke noget man får, men noget vi alle må arbejde med for at opnå.

Jeg har læst flg. tanker om fred (citat):" Mennesker føler forskelligt - oplever forskelligt og tænker forskelligt. Det må jeg lære. Det må jeg opleve. Det må jeg indrette min tilværelse efter. Alle har lige stor værdi, også de som er helt anderledes end mig selv. Det gælder i forholdet til familie og venner ligesom det gælder i forholdet til mennesker med en anden kulturbaggrund. Det må jeg prøve at forstå. Først da vil jeg være i stand til at fremme fred og forståelse mellem mennesker." (citat slut).

Fredslyset fra Betlehem skal minde os om det ansvar hver enkelt af os har for at skabe fred.

Ideen bag Fredslyset er at sprede håbet om fred i verden. Ved at sende mange lys ud, kan du altid tænde dit lys igen, hvis det skulle gå ud. Det er det samme med håb. Hvis du mister håbet kan du altid finde nyt håb sammen med venner og familie.

Jeg inviterer hermed alle, som ønsker en aflægger af lyset, til at tænde sit eget lys og bringe det videre til glæde for andre.

Uddeling til velgørende formål:

Hvert andet år afholder Sct. Georgs Gildet i Hammel sammen med spejderkorpsene loppemarked til fordel for Spejdercenter Engedal, spejderne i Hammel og Gildets humanitære og velgørende arbejde. Ved modtagelsen af Fredslyset 2004 uddelte vi for første gang af Gildets andel i overskuddet. Igen i år vil vi uddele en portion af disse midler og jeg håber vi kan gøre det til en tradition.

Som modtager har vi i år valgt Børneafsnittet på Hammel Neurocenter. I indstillingen har vi anført, at vi ønsker pengene skal anvendes til opmuntring og adspredelse – ikke kun for de indlagte børn, men også for deres forældre og søskende. Vi har f.eks. peget på "Hospitalsklovn" som en mulighed.

Jeg er meget glad for at også nogle af de børn, som pengene går til er mødt op her i dag sammen med en forælder og ansatte. Vil I alle komme herop og modtage gaven.
(Fremmødt var et barn, en mor og fysioterapeut Wendy Mogensen)

Hammel, 23. november 2005
Annette  Horup, Gildemester
 


  Siden er  opdateret den 20. september 2009 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmaster Alex Ravn eller gildemester Charlotte Jørgensen.

Chart.dk Her fortsættes til Landsgildet