Info om gildet
Kalenderen
Kontakt os
Engedal
Gammel-Uglen
Gildelaug
Spejderløb
Loppemarked
Arkivmappen
Aktiviteter
Begivenheder
Gildesider
Debatten
Mellem brødre
Andre gilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg


FREDSLYSMODTAGELSEN I HAMMEL 2015

Som GIM og dermed koordinator for hele FREDSLYS-arrangementet i Hammel by, retter jeg hermed en tak til alle SPEJDERE , til SPEJDERLEDERE,
til SCT. GEORGS GILDE BRØDRE, BORGMESTER og INSIDE som også i år bakkede vores fælles FREDSLYS- ARRANGEMENT op.

"Skulderklappet", som blev uddelt efter alle Spejderne havde skrevet FRED , blev omtalt i sidste nummer af Gammel-Uglen.

Vi har nu modtaget LYSET i Hammel by i 20 år. I 15 år, har der ikke været ændret på vores måde at modtage LYSET på.
Så længe jeg bestrider GIM posten i Gildet, vil den heller ikke blive ændret.

Godt, at vi sammen med jer spejdere ved dette arrangement, såvel som ved mange andre arrangementer, står sammen.
I fællesskabets styrke lykkes alting.

Årets modtagelse af LYSET var uden problemer i 2015.

LYSET brænder nu ikke blot med EVIG flamme i Bethlehem, Østrig og Roskilde.
Katolsk Kirke i Aarhus har fået FLAMMEN tilbudt – og brænder nu også her.

En hel speciel tak vil jeg rette til jer SPEJDERLEDERE, som fik alle spejdere med – med fakkeltog indtog vi Hammel By - InSide
– I gjorde det.
TAK.

Fra InSide:

Fotos: Hans Jensen

En glæde var det igen at læse FREDSBUDSKABET op i Haurum Kirke 1. søndag i advent.
Højtideligt at se 2 velpåklædte spejderdrenge bære LYSET ind, bære det til alteret og dermed tænde alterets 7 lys.

Dejligt at opleve, at Haurum Kirke atter var fyldt.

Med Gildehilsen

Charlotte

 

Fotos: Hans Jensen

  Siden er  opdateret den 10. januar 2016 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmasteren eller gildemesteren.

Chart.dk

Søger du noget bestemt? Skriv det her: