Info om gildet
Kalenderen
Kontakt os
Engedal
Gammel-Uglen
Gildelaug
Spejderløb
Loppemarked
Arkivmappen
Aktiviteter
Begivenheder
Gildesider
Debatten
Mellem brødre
Andre gilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg

 

 


Onsdag, den 26. november 2003 kom fredslyset til Hammel for 8. gang. Det blev igen et flot arrangement med deltagelse af mange spejdere fra de to korps.
Mange borgere fra byen fulgte med det flotte optog gennem byen til InSide, hvor Hammel musikskole gav en perfekt musikledsagelse til Fredslystalen og de smukke salmer.
Herunder ser du talen, der blev holdt i InSide:


Fredslyset ankomst ved InS
ide

onsdag den 26-11-2003


Rigtig hjertelig velkommen alle sammen til denne modtagelse af Fredslyset 
i Hammel  2003.

Fredslyset er oprindelig tændt ved den evige ild der brænder i Fødselskirken
i Bethlehem.

Men da der er megen ufred omkring Bethlehem, kommer lyset i år til Sct. 
Georgs Gilderne fra Domkirken i Lübeck, hvor man har en flamme brændende,
en flamme som stammer fra fødselsgrotten i Betlehem. 

Lyset vil fremover blive opbevaret i Sankt Lurentii Kirke i Roskilde.  

Det er nu 8 gang at Sct. Georgsgildet i Hammel modtager dette lys.

Fredslyset symboliserer :

    ·        et lys for fællesskab
  
·        et lys for forståelse
  
·        et lys for fred og venskab.
    ·        et lys for tolerance.
    ·        et lys for nødlidende og ensomme.
    ·        et lys for aktivt hjælpende.

Netop når ufred og frygt synes at være ved at tage overhånd, er det vigtigt 
at holde fast i håbet og troen på, at det kan blive bedre  -  at vi kan være med 
til at tænde et lys i mørket, og at lyset kan være med til at bringe glæde og 
fortrøstning ind i en mørk tid - kan være med til at sprede mørke!

“Gud” sagde:

    “Der skal være lys!”  Og der blev lys.

     Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket.

I Skabelsesberetningen på Bibelens første side fortælles det, at Gud af alle ting 
først skabte lyset. 

Lys er for os mennesker noget af det mest fundamentale, man kan forestille sig; 
derfor er modsætningen mellem lys og mørke også noget, som alle mennesker 
kan forholde sig til.

    Lysets engel går med glans
     gennem himmelporte.
   For Guds engels strålekrans
   flygte alle nattens skygger sorte.

Vi er nu nået til begyndelsen af julemåneden, som er fuld af nisser, lys, gran 
og engle;  men bag al pynten lurer frygten for krig og terror. 

Frygt og angst har fået gode vilkår i dette efterår. Den sniger sig ind på os og 
skaber fjendebilleder og had mellem mennesker og folkeslag, der kunne leve 
fredeligt sammen som naboer på den lille klode, som er fælles hjem for os alle. 

Julens budskab er et fredsbudskab. Det forkynder englene i den første julenats mørke 
for de fattige hyrder på en mark uden for Betlehem, stedet hvor Jesus blev født.

I Bibelen findes nogle storslåede fredsvisioner. I det gamle testamente beskrives 
freden som det, at mennesker får mulighed for at nyde frugterne af deres eget arbejde. 

De får mulighed for at indsamle høsten på de frugttræer, de selv har plantet. 

De får mulighed for at blive boende i de huse, de selv har bygget. 

De får mulighed for at se deres børn vokse op i frihed - og ikke blive ført bort i 
lænker til fangenskab og slaveri.

    Nu tænder vi lys i den mørkeste tid
   og pynter i huse og gader med flid.
   Vi mindes at Lyset i verden blev tændt,
   og budet om freden til mennesker sendt. 

     Og freden til alle i verden skal nå,
   for næsten vi derfor i tjeneste må.
   Når kærlighed bliver den vigtigste sag,
   et genskær af Lyset formidles hver dag.

Det betyder, at skal vi virkelig tale om "fred på jorden", så er det ikke kun "fravær 
af krig" vi taler om,  nej  -  Julefreden er en fred, som er meget større. 

-         Oprustning og krig skaber angst, skaber uretfærdighed, skaber nød og elendighed,
og medfører at miljø-ødelæggelse truer livet her på kloden.

Den fred vi taler om er retfærdighed mellem mennesker, og den er respekt for
skaberværket, og respekt for det enkelte menneske.  

Oh Skriftens Folk!  Et lys er kommet til jer fra Gud, og en tydelig bog, ved hvilken 
Gud retleder alle, der søger Hans velbehag og følger vejen til fred og frelse. 

Ved Sin vilje leder Han dem ud af mørket og ind i lyset - leder dem til en lige vej. 

De store fredsvisioner taget fra de gamle skrifter, har stadig kraft og styrke. 

De er stadig en kilde til håb for mennesker ud over hele verden -  også når ufred 
og uret råder. 

Fredsbudskabet gælder os alle. 

Vi kan skaffe fred på jorden, når vi lytter til fredsbudskab og efter lever det, og når vi
selv vil den fred, som er hjertes fred og som samtidig er en frihed fra frygt og angst.

Jeg håber at julefreden må komme til os alle og at freden vil sænke sig over land og by
ikke kun i julemåneden, men i årene fremover.

Med dette ønske vil jeg gerne sende fredslyset videre rundt i kommunen, må jeg bede
spejderne tænde fredslyset i de medbragte lygter. 

Hans Jensen 

Sct. Georgsgildet Hammel

2003 

-----------------------------

Denne tale er lavet med inspiration og citater fra følgende: 

Biblen
KORANEN om  FRED    (5:17-18)
B. S. Ingemann, 1837
Jens Johansen, sognepræst.
 Anders Ringgaard Kristensen

 

  Siden er  opdateret den 10. januar 2016 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmasteren eller gildemesteren.

Chart.dk

Søger du noget bestemt? Skriv det her: