Tilbage til Startsiden
Vore aktiviteter
Vor kalender
Info om gildet
Kontakt os
Gammel-Uglen
Pøt Mølle Løbet
Debatten
Gildesider
Links til andre

 

Klik her og se sidste nyt!
Begivenheder

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg

 

  Kom til FELLOWSHIP-DAY i HAMMEL 25. oktober 2012

Og hør fortællingen om dansk  deltagelse i hjælpearbejdet ude i den store verden

MAF (Mission Aviation Fellowship) er en international, evangelisk og fælleskirkelig missionsorganisation med afdelinger i hele verden. MAF har mere end 1.200 ansatte, heraf mere end halvdelen lokale medarbejdere. MAF opererer i 34 u-lande og har ca. 200 piloter og 125 fly i aktiv tjeneste.

MAF – flyver for livet 
Hvert tredje minut døgnet rundt starter eller lander et MAF-fly et eller andet sted i verden for at bringe medicin, nødhjælp, hjælpearbejdere, læger, sygeplejersker, patienter, præster, missionærer og evangelister frem til deres bestemmelsessted.
Flyene passerer over ørken, jungle, floder, bjerge eller sumpe – steder hvor transport på landjorden er umulig eller besværlig og tidskrævende. Her er flyvning ikke en luksus, men en nødvendighed. Hver times flyvning sparer 3 dages rejse til fods, på cykel eller i båd.

MAF betjener ca. 1000 hjælpeorganisationer, lokale kirker, hospitaler og missionsselskaber med billig flytransport. I 2007 gennemførte MAF mere end 280 fly-operationer hver dag, det blev til mere end 90.000 flyvetimer med mere end 10.000 tons gods og 240.000 passagerer til over 3.000 destinationer.

MAF holder de mange operationer i gang ved hjælp af penge fra indsamlinger, fonde og private bidrag. MAF har ingen piloter på lønningslisten! De er alle sponsoreret af privatpersoner, kirker og menigheder, fortrinsvis fra pilotens hjemland.

MAF 's formål er "at give evangeliet vinger", og dermed forøge kirkernes og de humanitære organisationers rækkevidde, således at så mange mennesker som muligt kan få humanitær hjælp og blive mødt med det kristne budskab.

MAF blev startet i England lige efter 2. verdenskrig af kristne RAF-piloter, som så muligheden for at anvende krigsflyene i fredens tjeneste. De ønskede at bruge flyene aktivt i verdensmissionens tjeneste ved at "give evangeliet vinger".

I september 2007 blev de 14 regionale og nationale MAF-grupper fra tre verdensdele fusioneret i MAF International.

MAF – Danmark blev stiftet i 1989 som en del af denne internationale organisation, og har til opgave at gøre MAF 's arbejde kendt i Danmark, at indsamle økonomiske midler og at finde frem til personer, der har kald, evner og uddannelse til at løse de mange opgaver i MAF. 

MAF Danmark er en del af den internationale organisation, og har til opgave at gøre MAF's arbejde kendt i Danmark, at indsamle økonomiske midler og at finde frem til personer, der har kald, evner og uddannelse til at løse de mange opgaver i MAF.

MAF Danmark støtter flymissionen med konkrete opgaver i Tanzania hvor Allan Conrad er udsendt til MAFs flybase i Dodoma.

MAF Europe er en sammenslutning af 10 nationale afdelinger i Danmark, England, Finland, Frankrig, Holland, Italien, Norge, Sverige, Schweiz, Tyskland. Der er endvidere MAF organisationer i Australien, Canada, Sydafrika og i USA.

MAF International
Den 2. september 2006 blev de 16 regionale og nationale MAF-grupper fra tre verdensdele fusioneret i MAF International.

Den humanitære katastrofes omfang viser sig nu i de overfyldte flygtningelejre i Sydsudan.

MAF er til stede og flyver nødhjælpsarbejdere og nødvendigt udstyr ud, for at efterkomme det enorme behov for hjælp der hersker.
Luftstøtten til fordel for de tilbagevendte flygtninge er primært blevet benyttet af SIM, Red Barnet og Samaritans Purse.

MAF flyver også jævnligt fra hovedstaden Juba for Medair, der arbejder i flygtningelejre omkring 700 km. nord for Juba for mennesker, som  er flygtet ud af Sudan for at undslippe kampene i Nuba-bjergene. Medair gennemfører vigtige vandprojekter for at sikre ordentlig forsyning og sanitære forhold i lejrene.

MAF’s fly bringer deres ansatte ud til flygtningelejrene sammen med nødvendigt udstyr, byggematerialer og andre livsvigtige forsyninger.
Der rapporteres hele tiden om den frygtelige tilstand flygtningene befinder sig i, når de ankommer til lejrene, efter at have været på flugt i uger eller måneder.

Der er i øjeblikket 120.000 mennesker, som er flygtet over grænsen fra Sudan, og mange flere forventes. Nødhjælpsfolkene er overrasket over omfanget af den humanitære krise, og med udbrud af sygdomme i sumpområdet i den Øvre Nil stat, vil situationen fortsat forværres.

Beskrivelse: http://www.maf.dk/typo3temp/pics/f473527a03.jpg Beskrivelse: http://www.maf.dk/typo3temp/pics/d271204448.jpg

På Spejdernes Lejr 2012 udtrak lejrchef Erling Birkbak den heldige vinder af et gavekortpå 10.000 kr. til en flyrejse med UNITAS Rejser.

Det blev den 19-årige Hjalte Andersen, der er DDS spejder i Rethinge gruppen fra Krarup på Fyn

Hvorfor han har fået gavekortet, kan man høre om  på Fellowship Day i Hammel - 25. oktober 2012

Beskrivelse: http://www.maf.dk/typo3temp/pics/066fe30f52.jpg
   
Sct. Georgs Gilderne i de enkelte lande er en sammenslutning af nuværende og tidligere spejdere samt spejder- og gildeinteresserede, der har sat sig som mål at virkeliggøre ordene 
én gang spejder – altid spejder

ved at være et samlingssted for voksne mennesker, der fortsat ønsker at leve efter spejder- og gildeidealerne.
Den danske gildebevægelse blev stiftet i 1933 og er verdens ældste med over 5.000 medlemmer i 200 gilder.

Fellowship Day er ISGF’s fødselsdag, der hvert år den 25. oktober fejres af Sct. Georgs Gilderne overalt i verden. Dagens emne er altid internationalt samarbejde – i eller udenfor spejder- og gildekredse – netop for at understrege, at der ikke findes grænser for venskab. ISGF blev stiftet i 1953.

ISGF er en forkortelse af International Scout and Guide Fellowship. Det er Sct. Georgs Gildernes internationale organisation og omfatter over 75.000 medlemmer i mere end 60 medlemslande.

Formålet er at etablere forbindelse og samarbejde mellem de enkelte landes gildebevægelser. At medvirke til oprettelse af gilder i lande, hvor sådanne endnu ikke findes. At fremme venskab mellem gildebrødre overalt i verden.

 

 

  Siden er  opdateret den 24. august 2012 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmasteren eller gildemesteren.

Chart.dk

Søger du noget bestemt? Skriv det her:    
 

Her fortsættes til Landsgildet