Tilbage til Startsiden
Vore aktiviteter
Vor kalender
Info om gildet
Kontakt os
Gammel-Uglen
Pøt Mølle Løbet
Debatten
Gildesider
Links til andre

 

Klik her og se sidste nyt!
Begivenheder

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg

 

Hammel & Porskjær Gildet arrangerer ...

Se mere her

Udover gildebrødre/giner fra de 2 gilder inviteres også
forældrerepræsentanter og ledere fra de grønne spejdere,
de blå spejdere i de 2 områder og FDF i Galten.

Program:

  • Kl. 15.00   Vandrehal.
  • Kl. 15.30   Åben gildehal.
  • Kl. 16.00   Taler af verdensgildemester Helen Barker og 
                    landsgildemester Steen C. Andersen.
  • Kl. 16.30   Gildehallen afsluttes.
  • Kl. 17.00   Der serveres et let traktement.
  • Kl. 19.00   Arrangementet afsluttes.

Blev du ikke tilmeldt sammen med din gruppe, kan du tilmelde dig her!

 

  Siden er  opdateret den 20. september 2009 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmaster Alex Ravn eller gildemester Charlotte Jørgensen.

Chart.dk Her fortsættes til Landsgildet