Info om gildet
Kalenderen
Kontakt os
Engedal
Gammel-Uglen
Gildelaug
Spejderløb
Fredslyset
Arkivmappen
Aktiviteter
Begivenheder
Gildesider

Mellem brødre

Debatten

Andre gilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg

Spejdercenter Engedal bliver selvejende

Sct. Georgs Gildet i Hammel har stiftet en selvejende institution, som overtager Spejdercenter Engedal på Møllevangen
ved årsskiftet.

Den 13. november 2018 blev Spejdercenter Engedal efter stiftende generalforsamling overdraget til ”Den Selvejende institution
Spejdercenter Engedal” med virkning fra 1. januar 2019.

De to spejderkorps sidder i bestyrelsen; og på denne måde jf. vedtægterne har vi fremtidssikret Engedal til gavn for alle vore spejdere,
os gildebrødre og andre, som kan komme der.

Gildet har selv bygget spejdercentret, vedligeholdt det og lejet det ud til de lokale spejdergrupper gennem mere end 35 år.

Det har derfor været en stor beslutning for gildebrødrene at ændre ejerformen, så de ikke længere selv står med ansvaret for centret.

Spejderne udpeger bestyrelsen i den nye selvejende institution.

Sct. Georgs Gildet har med dette generationsskifte sikret, at der også i fremtiden vil være en tryg og stabil ramme om spejderarbejdet
i Hammel.

Samtidig betyder den nye ejerform, at KFUM-Spejderne, Hammel Gruppe og Det Danske Spejderkorps, Hammeluglerne har en optimal
struktur til et tæt samarbejde mellem korpsene om de fysiske rammer.

 

På billedet underskriver gildemester Jytte Kronvold købsaftalen, som overdrager bygningen til den nye selvejende institution Spejdercenter Engedal.


  Siden er  opdateret den 20. november 2018 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmasteren eller gildemesteren.

Chart.dk

Søger du noget bestemt? Skriv det her: