Tilbage til Startsiden
Vore aktiviteter
Vor kalender
Info om gildet
Kontakt os
Gammel-Uglen
Spejderløb
Gildelaug
Debatten
Gildesider
Medlems-side
Begivenheder
Andre gilder


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg


Gammel-Uglernes sangbog er nu udkommet i 2. udgave.

Sangbogen er nyrevidering og supplering af den første sangbog, Gruppe 3 (2009-11) producerede.
Redaktionsgruppen - eller sangbogslauget - består af den "gamle" gruppe 3, hvorfor arbejdet har kunnet
gennemføres utrolig effektivt, da vi jo kender hinandens særheder ... - dvs. styrker!

Især Kirsten Gammelgaard har udført et utrætteligt arbejde med færdiggørelsen, ligesom Hanne Thorhauge
(med stor hjælp af Steen) har spillet en væsentlig rolle med korrekturlæsningen. Erling Kjær har tilsvarende
været uvurderlig i forhold til det færdige layout og montering af bogen.

Redigeringen blev afsluttet i 2013, men tryk og montering af bogen er først færdiggjort i 2014.
Nyd bogen og dyrk indholdet! - nu med 116 sange, der hverken findes i Gildesangbogen eller i tillægget.

Gildehilsen
Alex (R), menigt sangbogslaugsmedlem


 

  Siden er  opdateret den 29. marts 2014 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmasteren eller gildemesteren.

Chart.dk

Søger du noget bestemt? Skriv det her: