Info om gildet
Kalenderen
Kontakt os
Fredslyset
Gildenyt
Arkivmappen
Gammel-Uglens arkiv
Pøt Mølle løbs-
arkiv
Gildelaug
Aktiviteter
Begivenheder
Gildesider
Andre gilder 

 

 

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i Hammel

Sagnet om Sct. Georg


Årets udflugt:

Tirsdag den -3. maj 2022 med afgang fra P-plads ved Hammel Hallerne kl. 10:003 med følgende program:

Rute: Hammel – Ejer Bavnehøj, hvor vi skal have formiddagskaffe og rundstykker.

Næste stop: Den gamle Grænsekro og Christiansfeld, hvor der vil være mulighed for at købe honningkager, som Christiansfeld er berømt for.

Derefter kører vi Seggelund cafeteria. Vi forventer at være der ca. kl. 12.30 og holder en times frokostpause. Der vil være mulighed for at forudbestille efter cafeteriets menukort, der udsendes til deltagerne et par dage før udflugten.

Efter frokostpausen kører vi videre til Skamlingsbanken. Her er et museum, der fortæller om genforeningen. Entrebillet til museet koster 50 kr. Er man medlem af ældresagen gives en rabat på 20%. Der vil også være tid til at bevæge sig i området. Ved museet er der et Cafeteria, hvor der bl.a. kan købes eftermiddagskaffe.

Herefter kører vi igen mod Hammel.

Deltagelse i udflugten er gratis, men man skal selv betale for alt, hvad man nyder på turen bortset fra et rundstykke, som man får ved Ejer Bavnehøj. Man medbringer selv kaffe/te og krus. Årets udflugt med gildet stod delvis i Genforeningens tegn.

Her er Alex Hiltons resumé af udflugten:

Første stop på turen var på Ejer Bavnehøj, hvor der i 1924, som følge af genforeningen, blev bygget et tårn, som påmindelse om og fejring af genforeningen med Nordslesvig. Genforeningstårnet bærer indskriften "Nordslesvig genforenet med moderlandet".

Tårnet er 12,5 m højt og står på 4 tårnben. I tårnbenene mod nord er der vindeltrapper der giver adgang til udsigtsplatformen, mens der er en elevator i det sydøstlige tårnben. Elevatoren blev installeret i 2002.

Tårnet er bygget af omkring 100.000 mursten

Fra Ejer Bavnehøj gik turen gennem den smukke Grejsdal. Grejsdalen er en erosionsdal på en kilometerlang sænkning med 50-70 meter høje, skovklædte skrænter og er et af landets dybeste og smukkeste dalstrøg med stejle bakkeskrænter og Grejs Å. Grejs Å har, med et fald på 50 m i løbet af sine 22 km, et meget stejlt forløb. Sammenlignet med fx. Gudenåen, der kun har et fald på 60 m på 158 km, er Grejs Å nærmest en bjergbæk.

Umiddelbart før Christiansfeld passerede vi Den gamle Grænsekro, der har en lang og spændende historie, der tager sin begyndelse omkring år 1600.

Siden da har det kongeligt priviligeret gjæstegiveri dannet ramme om historiske begivenheder, royale besøg og festlige lejligheder gennem flere generationer. Især det royale besøg den 10. juli 1920 huskes. Det var nemlig her, at Kong Christian 10. besteg sin hvide hest for at ride ind i Sønderjylland og dermed markere, at Nordslesvig igen var på danske hænder.

Vores tur sluttede ved Skamlingsbanken, der ikke blot et smukt udsigtspunkt, den fortæller også vigtige træk af Danmarks historie, særligt om 1800-årenes sønderjyske sag i Slesvig.

Siden 1843 har stedet været et folkeligt og nationalt samlingssted.

Grænsen til kongeriget efter 1864-nederlaget gik ved Kongeåen og Skamlingsbanken, som nu lå lige nord for den nye grænse, blev et mindested, hvor man mødtes.

Granitstøtten, der året før var rejst på Højskamling til minde om danskhedens forkæmpere, men bortsprængt af preusserne under krigen, blev 1866 genrejst. Med sine skrammer og skår er den nu et sigende symbol for det tabte land sydpå.

I de følgende årtier kom der flere mindesmærkerne til. Rejst over betydelige personer og begivenheder i den sønderjyske sag. Det første for Grundtvig i 1884, det sidste efter genforeningen i 1920, hvor den nuværende grænse blev fastlagt.

Det sidste store folkemøde fandt sted i juni 1945, hvor op mod 100.000 samledes for at fejre befrielsen.

 

 


  Siden er  opdateret den 3. juni 2022 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmasteren eller gildemesteren.

Chart.dk

Søger du noget bestemt? Skriv det her: