Tilbage til Startsiden
Vore aktiviteter
Vor kalender
Info om gildet
Kontakt os
Gammel-Uglen
Pøt Mølle Løbet
Debatten
Gildesider
Links til andre

 

Klik her og se sidste nyt!
Begivenheder

 

 

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i Hammel

Sagnet om Sct. Georg

 

Pøt Mølle løbet 2009  -  Lidt baggrundsstof...                 

Solen og ilden – som ven og fjende

     - spejderløb i virkelighedens og eventyrets ramme

J     Solen giver lys og varme og er en forudsætning for liv, både i plante- og dyreriget.

J     Et af menneskehedens største fremskridt var, da man fandt ud af at kontrollere ilden.

K     Såvel opvarmning som madlavning og mange fremstillingsprocesser og anvender
varme og energi, som har været udvundet af træ, kul, olie, naturgas og atomkraft.

L     Siden er der brugt mere og mere energi på jorden, og kloden opvarmes til stadighed.

J     En af de gode ting ved den globale opvarmningseffekt på klimaet i Danmark er, at det
bliver varmere om sommeren.
Klimazonerne rykker nordpå, så vi kan høste flere gange om året, og vi kan også dyrke
andre afgrøder, som man ellers skal længere sydpå i Europa for at se.

L     Men der er også dårlige ting ved det varmere klima. Vores omgivelser bliver tørrere.
Og vore skove vil blive de rene brandfælder i de tørre perioder om sommeren.

L     Vi kan oftere komme ud for, at solens skarpe lys kan forårsage selvantændelse.
Hvis nogen smider en flaske i skovbunden, kan den lande så uheldigt, at den kommer
til at fungere som et brændeglas. Eller uforsigtighed ved omgang med ild eller rygning,
fx henkastning af glødende cigaretter, kan forårsage store brande.

K     Soldaten i ”Fyrtøjet” skulle også passe på, når han brugte sit fyrtøj til at få hjælp af hundene.
Det at slå ild kan være farligt, hvis man misbruger den magt, man har i sine hænder.

J     Men bruges ilden fornuftigt, kan den være til stor glæde. I ”Den lille pige med svovlstikkerne”
oplever vi den glæde, varmen fra svovlstikker giver, selvom det dog kun er et kort øjeblik.

K     På grund af denne brandfare er det nødvendigt, at vi alle, og måske i særdeleshed spejdere,
får et godt kendskab til ilden, som ven og fjende.

K     Vi skal kunne tænde ild i alt slags vejr - også uden brug af tændstikker og fyrtøj.
Og ikke mindst skal vi lære brandslukning.

I det kommende Pøt Mølle Løb vil I skulle tage stilling til mange af de emner, som løbstitlen
herover lægger op til.

Derfor:
Vær opmærksom på Sct. Georgs Gildets hjemmeside. Her kan I finde nyttig viden.

Venlig hilsen

Sct. Georgs Gildet i Hammel

Løbsledelsen

                

Der er dage, timer, minutter - eller sekunder til Pøt Mølle Løbet 2009 starter.


  Siden er  opdateret den 20. september 2009 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmaster Alex Ravn eller gildemester Charlotte Jørgensen.

Chart.dk Her fortsættes til Landsgildet