Tilbage til Startsiden
Vore aktiviteter
Vor kalender
Info om gildet
Kontakt os
Gammel-Uglen
Pøt Mølle Løbet
Debatten
Gildesider
Links til andre

 

Klik her og se sidste nyt!
Begivenheder

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg

 

 

PØT MØLLE LØB 2006
med
SCT. GEORG

KORSTOG I MIDDELALDEREN

 

                                            

Forhistorien:

Gregorius blev født i Lilleasien i begyndelsen af middelalderen. Da han fyldte 17 år,
blev han soldat i kavaleriet, og der gik snart ry om hans dygtighed i våbenbrug og
mandige idræt, og han blev berømt for sin tapperhed, uforfærdethed og gode dyder.
Det var Sct. Georg, der dræbte dragen, som ville spise kongens datter.

Han ville ikke belønnes for sin gode gerning; han var en mand med ridderlighed.
I gamle dage var ridderne rigtige spejdere, og deres love lignede i høj grad den spejderlov,
I lever efter i dag.

Ridderne satte deres ære højest af alt. De ville ikke vanære sig selv ved at lyve eller stjæle,
ja, de ville hellere dø end gøre det.
De var altid rede til at kæmpe for deres konge, deres tro og deres ære.

Hver ridder havde sit lille følge af tro mænd, en væbner og nogle svende.
De holdt sammen i tykt og tyndt.

Gregorius, som nu har fået navnet Sct. Georg og er blevet spejdernes skytsengel,
vil igen på korstog for at kæmpe mod fattigdom, undertrykkelse og et bedre liv for alle
middelalderborgere.
                                                               
Han har brug for hjælp. Hjælp til praktiske opgaver i hverdagen og til at løse mange slags
specielle opgaver - derfor vil Sct. Georg gerne invitere

DDS og KFUM-Spejderne i Hammel med på korstog i middelalderen:

MIKRO / BÆVER - MINI/ULVE - JUNIORER
    møder i Engedalen Søndag den 2. april
2006 k109.00 til flaghejsning.

SPEJDERNE - SENIORER / ROVERE
    møder i Engedalen Lørdag den 1. april 2006 kl. 14.00 hvorfra vi tager ud i det uvisse.

Korstoget slutter i Engedalen søndag 2. april med præmieoverrækkelser kl.
14.30

Tilmeldinger fra korpsene med antal af grupper og patruljer og med antal af deltager i hvert
af holdene skulle ske senest den 1. februar
2006 til Sct. Georgs Gildet pr. e-mail

       
Jeg glæder mig til at møde jer - med spejderhilsen
                                                          SCT. GEORG

OBS.

Da det skal være et rigtigt middelalderkorstog har vi følgende
HJEMMEOPGAVER til jer:

Som I ser nedenfor, skal I være klædt i forskellige dragter på løbet.
I er frit stillede i valg af materialer og udformning.
Blot skal påklædningen være indenfor følgende rammer:

MIKRO / BÆVERE:       som BØNDER

MINI / ULVE:               som HANDELSFOLK

JUNIORER:                  som HÅNDVÆRKERE

SPEJDERE:                    som VÆBNERE

SENIORER / ROVERE : som RIDDERE

Påklædningen skal selvfølgelig være, som den var i middelaldertiden....

VÆR BEREDT

OBS. Her kan du se hhv. resultatlisten og fotos fra Pøt Mølle Løbet 2006!


  Siden er  opdateret den 20. september 2009 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmaster Alex Ravn eller gildemester Charlotte Jørgensen.

Chart.dk Her fortsættes til Landsgildet