Info om gildet
Kalenderen
Kontakt os
Fredslyset
Arkivmappen
Gammel-Uglens arkiv
Pøt Mølle løbs-
arkiv
Gildelaug
Aktiviteter
Begivenheder
Gildesider
Andre gilder 

 

 

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg


Sct. Georgs Gilderne i Danmark har udgangspunkt i spejderbevægelsens principper.
Gildets medlemmer tilstræber at leve efter gildeidealerne og at omsætte disse i praksis.
Gildets formål er at sikre det enkelte medlems mulighed for personlig udvikling og i fællesskab
med andre medlemmer at påtage sig humanitære opgaver i lokalsamfundet, nationalt og globalt.


Sct. Georgs Gildet i Hammel arrangerer

Pøt Mølle Løbet - fra 1960'erne til 2019   Fredslyset


   Huskelisten ...
 Se de kommende aktiviteter i kalenderen...
   

  Siden er  opdateret den 5. juli 2021 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmasteren eller gildemesteren.

Chart.dk

Søger du noget bestemt? Skriv det her: