Info om gildet
Kalenderen
Kontakt os
Fredslyset
Arkivmappen
Gammel-Uglens arkiv
Gildelaug
Aktiviteter
Begivenheder
Gildesider
Andre gilder 

 

 

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg


Sct. Georgs Gilderne i Danmark har udgangspunkt i spejderbevægelsens principper.
Gildets medlemmer tilstræber at leve efter gildeidealerne og at omsætte disse i praksis.
Gildets formål er at sikre det enkelte medlems mulighed for personlig udvikling og i fællesskab
med andre medlemmer at påtage sig humanitære opgaver i lokalsamfundet, nationalt og globalt.


Sct. Georgs Gildet i Hammel arrangerer

Pøt Mølle Løbet   Fredslyset


Kirsten blev behørigt fejret på sin 90 års fødselsdag.

Gildebrødre var samlede på dagen hos Kirsten Gammelgaard til morgensang.

Kirsten vidste ikke at vi kom, og hun var glad for besøget.

Gildemester Jytte holdt en tale og overrakte Gildets gave til Kirsten. 

 Hans Jensen               Huskelisten ...
 På grund af corona-krisen er alle arrangementer aflyst indtil september måned 2020.
 Se de kommende aktiviteter i kalenderen...
   

  Siden er  opdateret den 8. juni 2020 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmasteren eller gildemesteren.

Chart.dk

Søger du noget bestemt? Skriv det her: