Info om gildet
Kalenderen
Kontakt os
Engedal
Gammel-Uglen
Gildelaug
Spejderløb
Fredslyset
Arkivmappen
Aktiviteter
Begivenheder
Gildesider

Mellem brødre

Debatten

Andre gilder 

 

 

 

 

 

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg


Sct. Georgs Gilderne i Danmark har udgangspunkt i spejderbevægelsens principper.
Gildets medlemmer tilstræber at leve efter gildeidealerne og at omsætte disse i praksis.
Gildets formål er at sikre det enkelte medlems mulighed for personlig udvikling
og i fællesskab med andre medlemmer at påtage sig humanitære opgaver i lokalsamfundet, nationalt og globalt.
>>>  Læs mere i vores pjece om Sct. Georgs Gildet i Hammel ... her.Sct. Georgs Gildet har pr. 1. januar 2019 overdraget Spejdercenter Engedal til den selvejende institution Spejdercenter Engedal. Spejdercentret rummer fortsat aktiviteter for såvel Sct. Georgs Gildet i Hammel som KFUM-Spejderne, Sika Gruppe og
Det Danske Spejderkorps, Hammeluglerne.
<<
Klik på billedet og se, hvad der er sket eller sker i og omkring Engedal.

05. november 2019 -9:00 Arbejdsdag i Engedal - alt som i gamle dage
kaffe og frokost - tilmelding til Lars Svensson tlf 51446163

Sct. Georgs Gildet i Hammel arrangerer også spejderløb ..

Pøt Mølle Løbet   Favrskov LøbetVil du gerne vide, når hjemmesiden opdateres?

Tryk her til venstre og få en mail, fx ved nyheder, væsentlige ændringer, nye arrangementer - og når Gammel-Uglen er lagt på nettet.


  Siden er  opdateret den 22. september 2019 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmasteren eller gildemesteren.

Chart.dk

Søger du noget bestemt? Skriv det her: