Tilbage til Startsiden
Vore aktiviteter
Vor kalender
Info om gildet
Kontakt os
Gammel-Uglen
Pøt Mølle Løbet
Debatten
Gildesider
Links til andre

 

Klik her og se sidste nyt!
Begivenheder

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg

 

Hammel Rumfarts Center 

Hammel Rumfarts Center (HRC) har anmodet spejderne om at hjælpe med at opspore tegn på 
særlige aktiviteter i området efter  et formodet rumskibs-styrt.

Sct. Georgs Gildet har i et tæt samarbejde med Hammel Rumfats Center tilbudt at stå for afvikling 
af denne spændende opgave, der specielt henvender sig til spejdere over 12 år.

HRC etablerer i weekenden 27.-28. marts 2004 en afdeling af sit nye
rumfarts center i Engedal.

Det har nemlig vist sig nødvendigt at sende spejdere ud i skovene omkring
Hammel for at undersøge virkningerne efter det nedstyrtede rumskib.

Der er modtaget flere informationer om ulykken, og det er derfor meget
vigtigt, at spejderne holder sig orienteret om udviklingen i løbet af den
kommende tid.

Især natten til søndag 28. marts 2004, når sommertiden begynder, vil der
blive stillet store krav til spejderne, når opgaven for alvor går løs.

HRC, medlemmer af Sct. Georgs Gildet og nogle af spejderlederne har
fundet frem til nogle særlige opgaver, som spejderne skal forsøge at løse.

Det er især i skovene omkring Hammel, de to spejderkorps skal gennem-
søge i løbet af natten den 27. marts 2004 for tegn på universel aktivitet.

        Nedtællingen starter klokken 19:00. Afslutning søndag 28. marts kl. 15:00

Spejderne skal være klar over, at opgaverne vil blive meget omfattende og spredt i et større område,
hvorfor der skal medbringes fuld udrustning og udstyr til overnatning i det fri. Det kan endnu ikke
siges, hvor det vil være sikkert at overnatte…

Venlig hilsen & på gensyn!

Sct. Georgs Gildet i Hammel

Tilmelding til natløbet den 27.-28. marts 2004
 

  Siden er  opdateret den 20. september 2009 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmaster Alex Ravn eller gildemester Charlotte Jørgensen.

Chart.dk Her fortsættes til Landsgildet