Info om gildet
Kalenderen
Kontakt os
Engedal
Gammel-Uglen
Gildelaug
Spejderløb
Fredslyset
Arkivmappen
Aktiviteter
Begivenheder
Gildesider

Mellem brødre

Debatten

Andre gilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg


Sct. Georgs Gilderne i Danmark har udgangspunkt i spejderbevægelsens principper.
Gildets medlemmer tilstræber at leve efter gildeidealerne og at omsætte disse i praksis.
Gildets formål er at sikre det enkelte medlems mulighed for personlig udvikling
og i fællesskab med andre medlemmer at påtage sig humanitære opgaver i lokalsamfundet, nationalt og globalt.
>>>  Læs mere i vores pjece om Sct. Georgs Gildet i Hammel ... her.Sct. Georgs Gildet i Hammel lægger bl.a. lokaler til aktiviteter for såvel KFUM-Spejderne, Sika Gruppe som Det Danske Spejderkorps, Hammeluglerne i Spejdercentret Engedal, der også benyttes af Hammels Skovbørnehave.
<< Klik på billedet og se, hvad der er sket eller sker i og omkring Engedal.


HEKSEN er væk...  Sankthans-arrangementet blev en stor succes - med 4-500, der hyggede sig med Hans Bruns musik og sang samt Nils Borrings båltale. Se fotos her.
Usselbjerg (Møllevangen) - DDS-Spejderne - KFUM-Spejderne og Sct. Georgs Gildet afholdt igen i år Sankthansbål for hele familien i det grønne område ved Møllevangen - Den 23. juni 2018 fra kl. 17. Spejderne sørgede for aktiviteter for børnene, og det var muligt at grille eget medbragt mad. Og der kunne endda tilkøbes forplejning. Der var festlig musik og underholdning af Hans Brun og borgmester Nils Borring holdt båltalen - Se programmet her!
Se pressemeddelelsen her!


Her er GammelUglen nr. 4 - juni 2018
Sommerudgaven af GammelUglen byder bl.a. på den aktuelle gildemestertale samt beretninger fra grupperne om aktiviteter i det forgangne gildeår.
Der er også fotos og historier fra Pøt Mølle Løbet 2018, der foregik i Harry Potters verden.
Endelig er der en lille bøn om at deltage i sankthans-arrangementet i Engedal.
God fornøjelse med læsningen.
Husk, at indlæg til næste udgave af GammelUglen sendes til redaktøren senest 7. august 2018.


   Huskelisten ...
7. august 2018   Frist for indlæg til GammelUglen, der udkommer 15. august 2018
   


Sct. Georgs Gildet i Hammel arrangerer også spejderløb ..

Pøt Mølle Løbet   Favrskov LøbetVil du gerne vide, når hjemmesiden opdateres?

Tryk her til venstre og få en mail, fx ved nyheder, væsentlige ændringer, nye arrangementer - og når Gammel-Uglen er lagt på nettet.


  Siden er  opdateret den 23. juni 2018 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmasteren eller gildemesteren.

Chart.dk

Søger du noget bestemt? Skriv det her: