Info om gildet
Kalenderen
Kontakt os
Engedal
Gammel-Uglen
Gildelaug
Spejderløb
Fredslyset
Loppemarked
Arkivmappen
Aktiviteter
Begivenheder
Gildesider

Mellem brødre

Debatten

Andre gilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg


Sct. Georgs Gilderne i Danmark har udgangspunkt i spejderbevægelsens principper.
Gildets medlemmer tilstræber at leve efter gildeidealerne og at omsætte disse i praksis.
Gildets formål er at sikre det enkelte medlems mulighed for personlig udvikling
og i fællesskab med andre medlemmer at påtage sig humanitære opgaver i lokalsamfundet, nationalt og globalt.
>>>  Læs mere i vores pjece om Sct. Georgs Gildet i Hammel ... her.Sct. Georgs Gildet i Hammel lægger bl.a. lokaler til aktiviteter for såvel KFUM-Spejderne, Sika Gruppe som Det Danske Spejderkorps, Hammeluglerne i Spejdercentret Engedal, der også benyttes af Hammels Skovbørnehave.
<< Klik på billedet og se, hvad der er sket eller sker i og omkring Engedal.


Fredslyset kommer til Hammel onsdag 29. november 2017.
Lyset bliver hentet i Skanderborg af
repræsentanter fra Sct. Georgs Gildet og bragt til Hammel. (Se oplægget her)
Borgmester Nils Borring modtager Fredslyset på rådhustrappen kl. 17, hvorefter spejderne bærer det i fakkeltog til InSide,
hvor Fredsbudskabet læses og op Sct. Georgs Gildets donationer uddeles.

Søndag 3. december kl.19 er der Fredslysgudstjeneste i Haurum Kirke, hvor spejderne har fredslysflammen med.Oktoberudgaven af GammelUglen - nr. 2, 29. årgang, 2017

Læs i medlemsbladet spændende artikler som gildemestertale og 5 minutters Sct. Georg, referat fra landsgildeting og underholdende gruppeafslutning. Desuden kan ses invitationer til kommende arrangementer.
Næste GammelUglen udkommer først -6. marts 2018 så artikler, annoncer mv. kan indtil -1. marts 2018 sendes til redaktøren.
Og modtaget materiale kan ofte ses i sin rå form under Gammel-Uglen (Nyheder) inden bladet udgives.   Huskelisten ...
22. november 2017   Frist for tilmelding til modtagelse af Fredslyset i Skanderborg
-1. marts 2018   Frist for indlevering af indlæg til næste udgave af GammelUglen
   


Sct. Georgs Gildet i Hammel arrangerer også spejderløb ..

Pøt Mølle Løbet   Favrskov Løbet


Her til venstre adgang til et arkiv over informationer, der tidligere har være offentliggjort på nettet, men nu ikke længere hører under en af de faste overskrifter.
Og når du klikker på figuren til højre, får du adgang til tidligere offentliggjorte mindeord i Gammel-Uglen over afdøde gildebrødre og giner.Vil du gerne vide, når hjemmesiden opdateres?

Tryk her til venstre og få en mail, fx ved nyheder, væsentlige ændringer, nye arrangementer - og når Gammel-Uglen er lagt på nettet.  Siden er  opdateret den 16. november 2017 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmasteren eller gildemesteren.

Chart.dk

Søger du noget bestemt? Skriv det her: