Info om gildet
Kalenderen
Kontakt os
Engedal
Gammel-Uglen
Gildelaug
Spejderløb
Fredslyset
Loppemarked
Arkivmappen
Aktiviteter
Begivenheder
Gildesider

Mellem brødre

Debatten

Andre gilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg


Sct. Georgs Gilderne i Danmark har udgangspunkt i spejderbevægelsens principper.
Gildets medlemmer tilstræber at leve efter gildeidealerne og at omsætte disse i praksis.
Gildets formål er at sikre det enkelte medlems mulighed for personlig udvikling
og i fællesskab med andre medlemmer at påtage sig humanitære opgaver i lokalsamfundet, nationalt og globalt.
>>>  Læs mere i vores pjece om Sct. Georgs Gildet i Hammel ... her.Sct. Georgs Gildet i Hammel lægger bl.a. lokaler til aktiviteter for såvel KFUM-Spejderne, Sika Gruppe som Det Danske Spejderkorps, Hammeluglerne i Spejdercentret Engedal, der også benyttes af Hammels Skovbørnehave.
<< Klik på billedet og se, hvad der er sket eller sker i og omkring Engedal.


Det er med sorg, vi må meddele, at vi har mistet vor gildebror Erling Kjer.

 

Efter flere års kamp mod sygdom, måtte Erling til slut give op.

 

Erling sov stille ind på Randers Sygehus natten til mandag den 11. september 2017.

 

Vore varmeste tanker går til familien.

 

Æret være Erlings minde

 

Sct. Georgs Gildet i Hammel

Jytte Kronvold

GildemesterGammelUglen - nr. 1, august 2017

Medlemsbladet indeholder denne gang blandt andet gildemestertalen fra Friluftsgildehallen og beretning fra spejdernes lejr i Sønderborg 2017 foruden mange andre oplysende artikler - lige fra fornuftig anvendelse af tid til korrekt brug af toiletpapirrulle...
Du kan også se invitationer til et par af de kommende arrangementer i Gildet.
Næste GammelUglen udkommer -3. oktober 2017, så hvis du vil have indflydelse på indholdet, skal du huske at sende artikler, annoncer og andet guf til redaktøren inden 24. september 2017.   Huskelisten ...
24. september 2017   Frist for indlevering af indlæg til næste udgave af GammelUglen
29. september 2017    Frist for tilmelding til gildemøde -3. oktober 2017 i Tinghuset
   


Sct. Georgs Gildet i Hammel arrangerer også spejderløb ..

Pøt Mølle Løbet   Favrskov Løbet


Her til venstre adgang til et arkiv over informationer, der tidligere har være offentliggjort på nettet, men nu ikke længere hører under en af de faste overskrifter.
Og når du klikker på figuren til højre, får du adgang til tidligere offentliggjorte mindeord i Gammel-Uglen over afdøde gildebrødre og giner.Vil du gerne vide, når hjemmesiden opdateres?

Tryk her til venstre og få en mail, fx ved nyheder, væsentlige ændringer, nye arrangementer - og når Gammel-Uglen er lagt på nettet.  Siden er  opdateret den 20. september 2017 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmasteren eller gildemesteren.

Chart.dk

Søger du noget bestemt? Skriv det her: