Info om gildet
Kalenderen
Kontakt os
Engedal
Gammel-Uglen
Gildelaug
Spejderløb
Fredslyset
Loppemarked
Arkivmappen
Aktiviteter
Begivenheder
Gildesider

Mellem brødre

Debatten

Andre gilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg


Sct. Georgs Gilderne i Danmark har udgangspunkt i spejderbevægelsens principper.
Gildets medlemmer tilstræber at leve efter gildeidealerne og at omsætte disse i praksis.
Gildets formål er at sikre det enkelte medlems mulighed for personlig udvikling
og i fællesskab med andre medlemmer at påtage sig humanitære opgaver i lokalsamfundet, nationalt og globalt.
>>>  Læs mere i vores pjece om Sct. Georgs Gildet i Hammel ... her.Sct. Georgs Gildet i Hammel lægger bl.a. lokaler til aktiviteter for såvel KFUM-Spejderne, Sika Gruppe som Det Danske Spejderkorps, Hammeluglerne i Spejdercentret Engedal, der også benyttes af Hammels Skovbørnehave.
<< Klik på billedet og se, hvad der er sket eller sker i og omkring Engedal.


GammelUglen - juni 2017

- indeholder især beretninger fra netop afsluttede gildeår. Her kan man finde god inspiration til fremtidige aktiviteter. Der er også en hilsen fra fortiden, som man godt kan dvæle lidt ved ..
Men find også tid til at se invitationen til sankthansbålet i Engedal
(23. juni 2017, hvis nogen er i tvivl)
Har du ikke fåët fingre i Gildets flotte bogudgivelse, Krøniken, kan du se hvordan HER!

Næste GammelUglen udkommer 15. august 2017, så hvis du vil have indflydelse på indholdet, skal du huske at sende artikler, annoncer og andet guf til redaktøren inden -6. august 2017.Sæsonens sidste gildehal - det var friluftsgildehallen den 6. juni 2017

Gildehallen blev afholdt på KFUM-Spejdernes ejendom i Mosen

(Det er mosevej 13, og der er fri parkering ved golfklubben)

Spejderlederne var med og fortalte om deres sommerlejr i Sverige sidste år.

Ny bålhytte jan2016_04Er det et valg, at du ikke er ridder endnu?

Østjysk distrikt inviteret til Ridderkursus i oktober 2017 med første møde 4. oktober.
Der vil blive drøftet emner som indhold af ridderkurset samt den personlige udvikling for den enkelte.

Tilmelding til Alice Tødt inden 18 september 2017   Huskelisten ...
-6. august 2017   Frist for indlevering af indlæg til næste udgave af GammelUglen
18. september 2017   Frist for tilmelding til ridderkursus i oktober 2017
   


Sct. Georgs Gildet i Hammel arrangerer også spejderløb ..

Pøt Mølle Løbet   Favrskov Løbet


Vil du gerne vide, når hjemmesiden opdateres?

Tryk her til venstre og få en mail, fx ved nyheder, væsentlige ændringer, nye arrangementer - og når Gammel-Uglen er lagt på nettet.Her til venstre adgang til et arkiv over informationer, der tidligere har være offentliggjort på nettet, men nu ikke længere hører under en af de faste overskrifter.
Og når du klikker på figuren til højre, får du adgang til tidligere offentliggjorte mindeord i Gammel-Uglen over afdøde gildebrødre og giner.  Siden er  opdateret den -3. juli 2017 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmasteren eller gildemesteren.

Chart.dk

Søger du noget bestemt? Skriv det her: