Info om gildet
Kalenderen
Kontakt os
Engedal
Gammel-Uglen
Gildelaug
Spejderløb
Fredslyset
Loppemarked
Arkivmappen
Aktiviteter
Begivenheder
Gildesider

Mellem brødre

Debatten

Andre gilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg


Sct. Georgs Gilderne i Danmark har udgangspunkt i spejderbevægelsens principper.
Gildets medlemmer tilstræber at leve efter gildeidealerne og at omsætte disse i praksis.
Gildets formål er at sikre det enkelte medlems mulighed for personlig udvikling
og i fællesskab med andre medlemmer at påtage sig humanitære opgaver i lokalsamfundet, nationalt og globalt.
>>>  Læs mere i vores pjece om Sct. Georgs Gildet i Hammel ... her.Sct. Georgs Gildet i Hammel lægger bl.a. lokaler til aktiviteter for såvel KFUM-Spejderne, Sika Gruppe som Det Danske Spejderkorps, Hammeluglerne i Spejdercentret Engedal, der også benyttes af Hammels Skovbørnehave.
<< Klik på billedet og se, hvad der er sket eller sker i og omkring Engedal.


Til læserne af GammelUglen...
Oktoberudgaven indeholder betragtninger fra forskellige om det fremtidige gildearbejde i Hammel-gildet med henvisning til, hvordan man har grebet tingene an i Hadsten-gildet, der jo er på alder med Hammel.
Derudover er der invitationer til begivenheder og refleksioner over afholdte arrangementer. Læs selv..
Hvis du vil have indflydelse på indholdet i GammelUglen, der udkommer 6. december 2016, skal du sende artikler, annoncer og andet guf til redaktøren inden 26. november 2016.Opfordring fra centerlederen om at møde op til arbejdsdagen i Engedal 1. november 2016 kl. 09:30

Engedal skal forskønnes inde og ude inden jubilæet. Så mød op med kost og spand
 - Centerleder giver frokost ...Det er lørdag 12. november 2016 kl. 10.30 til 14

at Sct. Georgs Gildet i Hammel fejrer 50-års jubilæum

 

i Spejdercentret Engedal, Møllevangen 4, 8450 Hammel

 

Med åbent hus, Gildehal og reception

Alle interesserede er meget velkomneFredslyset kommer til Hammel 23. november 2016 kl. 17.
Det modtages på rådhustrappen og føres derefter i fakkeltog til InSide, hvor fredsbudskabet læses op og gildets donationer uddeles.
27. november 2016 kl. 19 er der fredsgudstjeneste i Haurum Kirke   Huskelisten ...
Medio november 2016   Frist for indlevering af svarkuvert med konklusionspapir til Spejderideen for voksne
26. november 2016   Frist for indlevering af indlæg til næste udgave af GammelUglen
   


Sct. Georgs Gildet i Hammel arrangerer også spejderløb ..

Pøt Mølle Løbet   Favrskov Løbet


Vil du gerne vide, når hjemmesiden opdateres?

Tryk her til venstre og få en mail, fx ved nyheder, væsentlige ændringer, nye arrangementer - og når Gammel-Uglen er lagt på nettet.Her til venstre adgang til et arkiv over informationer, der tidligere har være offentliggjort på nettet, men nu ikke længere hører under en af de faste overskrifter.
Og når du klikker på figuren til højre, får du adgang til tidligere offentliggjorte mindeord i Gammel-Uglen over afdøde gildebrødre og giner.  Siden er  opdateret den 19. oktober 2016 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmasteren eller gildemesteren.

Chart.dk

Søger du noget bestemt? Skriv det her: