Info om gildet
Kalenderen
Kontakt os
Engedal
Gammel-Uglen
Gildelaug
Spejderløb
Loppemarked
Arkivmappen
Aktiviteter
Begivenheder
Gildesider

Mellem brødre

Debatten

Andre gilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen hos
Sct. Georgs Gildet
i
Hammel

Sagnet om Sct. Georg


Sct. Georgs Gilderne i Danmark har udgangspunkt i spejderbevægelsens principper.
Gildets medlemmer tilstræber at leve efter gildeidealerne og at omsætte disse i praksis.
Gildets formål er at sikre det enkelte medlems mulighed for personlig udvikling
og i fællesskab med andre medlemmer at påtage sig humanitære opgaver i lokalsamfundet, nationalt og globalt.
>>>  Læs mere i vores pjece om Sct. Georgs Gildet i Hammel ... her.


Sct. Georgs Gildet i Hammel lægger bl.a. lokaler til aktiviteter for såvel KFUM-Spejderne, Sika Gruppe som Det Danske Spejderkorps, Hammeluglerne i Spejdercentret Engedal, der også benyttes af Hammels Skovbørnehave.
<< Klik på billedet og se, hvad der er sket eller sker i og omkring Engedal.


Læsestof til at varme op på..
Nu er det blevet tid til at lade op til et nyt gildeår. Derfor er GammelUglen fyldt med oplæg og gode historier. Du kan se indlæg fra gildemester, klip fra Krøniken og pølsevognens vagtplan samt kloge ord og invitationer til kommende møder i gildet. Endvidere fortæller Naturlaug Steen Blicher om deres kommende udflugt. - Vil du have indflydelse på indholdet i GammelUglen, der udkommer 5. oktober 2016, skal du sende artikler, annoncer og andet guf til redaktøren inden 28. september 2016.


Østjysk Distrikt indbyder til Distriktsgildehal i Galten, tirsdag den 30. august 2016, kl. 19.15.

Invitationen nåede ikke med i medlemsbladet Gammel-Uglen, men du kan læse invitationen her!Sankt Hans aften 2016 blev en strålende oplevelse..
Mange havde - trods et par kraftig regnbyger - valgt at tage en tur til Engedalen, hvor
Usselbjerg, Hammeluglerne og Sct. Georgs Gildet havde arrangeret Sankt Hans bål og grillaften med musikalsk indslag af Brass Band Da Capo, sponseret af Lions Club, Hammel.
En gammel tradition er genstartet, selvom regnen satte sit præg... Se fotos fra arrangementet her   Huskelisten ...
2. september 2016    Frist for tilmelding til Gildehal i Engedal 7. september 2016
28. september 2016   Frist for indlevering af indlæg til næste udgave af GammelUglen
29. september 2016    Frist for tilmelding til Gildemøde i Sall 5. oktober 2016
12. oktober 2016    Frist for tilmelding til Fellowship Day 25. oktober 2016 i Sønderbro Kirke, Horsens
Medio november 2016   Frist for indlevering af svarkuvert med konklusionspapir til Spejderideen for voksne
   


Sct. Georgs Gildet i Hammel arrangerer også spejderløb ..

Pøt Mølle Løbet   Favrskov Løbet


Vil du gerne vide, når hjemmesiden opdateres?

Tryk her til venstre og få en mail, fx ved nyheder, væsentlige ændringer, nye arrangementer - og når Gammel-Uglen er lagt på nettet.Her til venstre adgang til et arkiv over informationer, der tidligere har være offentliggjort på nettet, men nu ikke længere hører under en af de faste overskrifter.
Og når du klikker på figuren til højre, får du adgang til tidligere offentliggjorte mindeord i Gammel-Uglen over afdøde gildebrødre og giner.  Siden er  opdateret den 25. august 2016 - Har du spørgsmål til siden, så kontakt webmasteren eller gildemesteren.

Chart.dk

Søger du noget bestemt? Skriv det her: